BODE indeksas

BODE indeksas- kas tai yra?

Tai yra lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) kriterijai, pagal kuriuos galima prognozuoti išgyvenamumą.

Indekso kriterijai yra šie

B– Body mass index- kūno masės indeksas (KMI
O– airflow Obstruction – oro srovės obstrukcija
D– dyspnea -dusulys
E– Exercise capacity- fizinio krūvio pajėgumas

LOPL prognozės apskaičiavimas

Įvertinama maždaug 4 metų išgyvenamumo rizika.

0-2 taškai: 80%
3-4 taškai: 67%
5-6 taškai: 57%
7-10 taškų: 18%

Kaip skaičiuoti?

Yra sumuojami 4 vertinimo kriterijų balai. Iš viso  gali būti nuo 0 iki 10 taškų.

A. FEV1  – paskyrus bronchus plečiančius vaistus

0 taškų : FEV1 >64%
1 taškas : FEV1 50-64%
2 taškai: FEV1 36-49%
3 taškai : FEV1 <36%

B. Nueitas kelias per  6 minutes

0 taškų: nueita  >349 metrai
1 taškas: nueita 250-349 metrai
2 taškai : nueita 150-249 metrai
3 taškai : nueita <150 metrų

C. MMRC dusulio indeksas

O taškų: dusulio indeksas 0-1
1 taškas: duslio indeksas  2
2 taškai : dusulio indeksas 3
3 taškai: duslio indeksas  4-5

MMRC- duslio indeksas lygus 4 yra blogiausia
MMRC 0 : dusulys atsiranda sunkaus fizinio krūvio metu
MMRC 1 : dusulys atsiranda lipant įkalnėn (0taškų)
MMRC 2: dusulys atsiranda einant lygia vieta, kartais reikia sustoti dėl atsiradusio dusulio (1 taškas)
MMRC 3: Dusulys atsiranda nuėjus 91.44 metrą (2 taškai)
MMRC 4: Dėl dusulio negali išeiti iš namų, dūstama apsirengiant arba nusirengiant (3 taškai)

D. Kūno masės indeksas, KMI (BMI)

0 taškų: KMI >21
1 taškas: KMI 21 ir mažiau

Literatūra

A.Celli (2004) N Engl J Med 350(10): 1005-1012 [PubMed] MMRC -yra the Modified Medical Reasearch Council Scale for dyspnea2.