Žodynas

A      B

Holoprozencefalija

6 Comments

 1. Pasidalinu lotynų-lietuvių anatomijos žodynėliu:

  lotyniškai -||- lietuviškai
  ————–||—————–
  abdomen — pilvas
  abductio — atitraukimas
  absorbtio — įsiurbimas
  acetabulum — gūžduobė
  acinus pancreatis — kasos kekė
  acinus pulmonalis — plaučių kekė
  acromion — petys
  adductio — pritraukimas
  adenohypophysis — adenohipofizė
  adenohypophysis s. lobus anterior — adenohipofizė (priekinė skiltis)
  adhaesio interthalamica — tarpgumburinė sąauga
  agranulocytus — negrūdėtasis leukocitas
  ala majores — didieji sparnai
  ala minores — mažieji sparnai
  ampulla (bulbus) duodeni — dvylikapirštės žarnos stormuo
  ampulla (bulbus) hepaticopancreatica — kepeninė kasos ampulė
  ampulla (bulbus) recti — tiesiosios žarnos ampulė
  ampulla (bulbus) tubae — kiaušintakio ampulė
  ampulla (bulbus) uterinae — kiaušintakio ampulė
  anaphasis — anafazė
  angulus costae — šonkaulio kampas
  angulus infrasternalis — pakrūtinio kampas
  angulus venosus — veninis kampas
  ansa cervicalis — kaklo kilpa
  anterior — priekinis
  anulus lymphoideus pharyngis — ryklės limfoidinio audinio žiedas
  anulus tendineus communis — bendrasis sausgyslinis žiedas
  anus — išeinamoji anga (išangė)
  aorta abdominalis — pilvinė aorta
  aorta ascendens — kylančioji aorta
  aorta descendens — nusileidžiančioji aorta
  aorta thoracica — krūtininė aorta
  aper cordis — širdies viršūnė
  aper linguae — liežuvio viršūnė
  aper prostatae — priešinės liaukos viršūnė
  aper pulmonis — plaučio viršūnė
  aper vesicae — šlapimo pūslės viršūnė
  apertura lateralis ventriculi quarti — šoninė ketvirtojo skilvelio atvara
  apertura mediana ventriculi quarti — vidurinė ketvirto skilvelio atvara
  apertura thoracis inferior — apatinė krūtinės ląstos atvara
  apertura thoracis superior — viršutinė krūtinės ląstos atvara
  apparatus lacrimalis — ašarų aparatas
  appendices epiploicae (adiposae) — taukinės ataugos
  appendir vermiformis — kirmėlinė atauga
  aquaeductus cerebri — smegenų vandentiekis
  archypallium — seniausias apsiaustas
  arcus alveolaris — dantinis lankas
  arcus aortae — aortos lankas
  arcus dentalis inferior — apatinių dantų lankas
  arcus dentalis superior — viršutinių dantų lankas
  arcus dorsalis pedis — nugarinis pėdos lankas
  arcus palmaris profundus — delninis gilusis lankas
  arcus palmaris superficialis — delninis paviršinis lankas
  arcus plantaris — pado lankas
  arcus postrema — menkiausias laukas
  arcus pubis — gaktinis lankas
  arcus subcalosa — poalkūninė sritis
  arcus vertebrae — slankstelio lankas
  arcus vestibularis — pusiausvyros nervo branduolių laukas
  arcus zygomaticus — skruostinis lankas
  areola mammae — krūties laukelis
  aris — ašis
  aris bulbi — akies obuolio ašis
  aris opticus — regėjimo ašis
  aris pelvis — dubens ašis
  aron — aksonas
  aron (neuritum) — aksonas (neuritas)
  arteria — arterija
  arteria arcuata — lanko arterija
  arteria arillaris — pažastinė arterija
  arteria basilaris — pamatinė arterija
  arteria brachialis — žastinė arterija
  arteria carotis communis dertra — dešinioji bendroji miego arterija
  arteria carotis communis sinistra — kairioji bendroji miego arterija
  arteria carotis interna — vidinė miego arterija
  arteria cerebri anterior — priekinė smegenų arterija
  arteria cerebri media — vidurinė smegenų arterija
  arteria cerebri posterior — užpakalinė smegenų arterija
  arteria cervicalis ascendens — kaklo kylančioji arterija
  arteria circumflera femoris lateralis — šoninė apsukinė šlaunies arterija
  arteria circumflera femoris medialis — vidinė apsukinė šlaunies arterija
  arteria circumflera humeri anterior — priekinė apsukinė žasto arterija
  arteria circumflera humeri posterior — užpakalinė apsukinė žasto arterija
  arteria circumflera ilium profunda — gilioji apsukinė klubo arterija
  arteria circumflera ilium superficialis — paviršinė apsukinė klubo arterija
  arteria circumflera scapulae — apsukinė mentės arterija
  arteria colica dertra — dešinioji gaubtinės žarnos arterija
  arteria colica media — vidurinė gaubtinės žarnos arterija
  arteria collateralis radialis — stipininė šalutinė arterija
  arteria collateralis ulnaris inferior — apatinė šalutinė alkūnės arterija
  arteria collateralis ulnaris superior — viršutinė šalutinė alkūnės arterija
  arteria communicans anterior — priekinė jungiančioji arterija
  arteria communicans posterior — užpakalinė jungiančioji arterija
  arteria coronaria dertra — dešinioji vainikinė arterija
  arteria coronaria sinistra — kairioji vainikinė arterija
  arteria descendens genus — nusileidžiančioji kelio arterija
  arteria dorsalis pedis — nugarinė pėdos arterija
  arteria epigastrica inferior — apatinė pakrūtinio arterija
  arteria epigastrica superficialis — pakrūtinio paviršinė arterija
  arteria epigastrica superior — viršutinė pakrūtinio arterija
  arteria facialis — veido arterija
  arteria femoralis — šlauninė arterija
  arteria gastrica dertra — dešinioji skrandžio arterija
  arteria gastrica sinistra — kairioji skrandžio arterija
  arteria gastroduodenalis — skrandžio ir dvylikapirštės žarnos arterija
  arteria gastroduodenalis superior — viršutinė kasos ir dvylikapirštės žarnos arterija
  arteria gastroepiploica dextra — dešinioji skrandžio ir taukinės arterija
  arteria gastroepiploica sinistra — kairioji skrandžio ir taukinės arterija
  arteria glutea inferior — apatinė sėdmens arterija
  arteria glutea superior — viršutinė sėdmens arterija
  arteria hepatica — kepenų arterija
  arteria hepatica communis — bendroji kepenų arterija
  arteria ileocolica — klubinė gaubtinės žarnos arterija
  arteria iliaca communis dertra — dešinioji bendroji klubo arterija
  arteria iliaca communis sinistra — kairioji bendroji klubo arterija
  arteria iliaca erterna — išorinė klubo arterija
  arteria iliaca interna — vidinė klubo arterija
  arteria inferior anterior cerebelli — priekinė apatinė smegenėlių arterija
  arteria inferior posterior cerebelli — užpakalinė apatinė smegenėlių arterija
  arteria interossea anterior — priekinė tarpkaulinė arterija
  arteria interossea communis — bendroji tarpkaulinė arterija
  arteria interossea posterior — užpakalinė tarpkaulinė arterija
  arteria interossea recurrens — tarpkaulinė grjžtančioji arterija
  arteria labyrinthi — labirinto arterija
  arteria lienalis — blužnies arterija
  arteria lingualis — liežuvio arterija
  arteria marillaris — žandinė arterija
  arteria meningea media — vidurinė dangalų arterija
  arteria mesenterica inferior — apatinė pasaito arterija
  arteria mesenterica superior — viršutinė pasaito arterija
  arteria obturatoria — užtvarinė arterija
  arteria occipitalis — pakaušio arterija
  arteria ophthalmica — akinė arterija
  arteria ovarica — kiaušidės arterija
  arteria peronea — šeivinė arterija
  arteria pharyngea ascendens — kylančioji ryklės arterija
  arteria phrenica inferior — apatinė diafragmos arterija
  arteria phrenica superior — viršutinė diafragmos arterija
  arteria plantaris lateralis — šoninė pado arterija
  arteria plantaris medialis — vidinė pado arterija
  arteria poplitea — pakinklinė arterija
  arteria princeps pollicis — pagrindinė nykščio arterija
  arteria profunda brachii — gilioji žasto arterija
  arteria profunda femoris — gilioji šlaunies arterija
  arteria pudenda interna — vidinė gaktos arterija
  arteria pulmonalis dextra — dešinioji plaučių arterija
  arteria pulmonalis sinistra — kairioji plaučių arterija
  arteria radialis — stipininė arterija
  arteria rectalis media — vidurinė tiesiosios žarnos arterija
  arteria rectalis superior — viršutinė tiesiosios žarnos arterija
  arteria recurrens radialis — stipininė grjžtančioji arterija
  arteria renalis — inksto arterija
  arteria sacralis lateralis — šoninė kryžkaulio arterija
  arteria sacralis mediana — vidurinė kryžkaulio arterija
  arteria subclavia — poraktinė arterija
  arteria subclavia dertra — dešinioji poraktinė arterija
  arteria subclavia sinistra — kairioji poraktinė arterija
  arteria subscapularis — pomentinė arterija
  arteria superior cerebelli — viršutinė smegenėlių arterija
  arteria suprascapulars — antmentinė arterija
  arteria temporalis superficialis — paviršinė smilkinio arterija
  arteria testicularis — sėklidės arterija
  arteria thyroidea inferior — apatinė skydliaukės arterija
  arteria thyroidea superior — viršutinė skydliaukės arterija
  arteria thoracica interna — vidinė krūtinės arterija
  arteria thoracica lateralis — šoninė krūtinės arterija
  arteria thoracoacromialis — petinė krūtinės arterija
  arteria thoracodorsalis — nugarinė krūtinės arterija
  arteria tibialis anterior — priekinė blauzdos arterija
  arteria tibialis posterior — užpakalinė blauzdos arterija
  arteria transversa colii — skersinė kaklo arterija
  arteria ulnaris — alkūninė arterija
  arteria uterina — gimdos arterija
  arteria vertebralis — slankstelinė arterija
  arteria vesicalis inferior — apatinė šlapimo pūslės arterija
  arteriae arcuatae — lankinės arterijos
  arteriae digitales dorsales — nugarinės pirštų arterijos
  arteriae digitales palmares communes — bendrosios delninės pirštų arterijos
  arteriae digitales palmares propriae — savosios delninės pirštų arterijos
  arteriae digitales plantares — padinės pirštų arterijos
  arteriae intercostales posteriores — užpakalinės tarpšonkaulinės arterijos
  arteriae intestinales — žarnų arterijos
  arteriae lumbales — juosmens arterijos
  arteriae malleolares — kulkšnies arterijos
  arteriae metacarpales palmares — delninės plaštakos arteriįos
  arteriae metatarsales dorsales — nugarinės pėdos arterijos
  arteriae metatarseae plantares — padinės pėdos arterijos
  arteriae perforantes — perveriamosios arterijos
  arteriae suprarenales inferiores — apatinės antinksčio arterijos
  arteriae suprarenales mediae — vidurinės antinksčio arterijos
  arteriae tarsales — čiurnos arterijos
  arteriola afferens — įtekamoji arteriolė
  arteriola efferens — ištekamoji arteriolė
  arteriola retinae — tinklainės arteriolė
  articulatio (junctura synovialis) — sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) acromioclavicularis — petinis raktikaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) atlantoarialis mediana — vidurinis ašinis atlanto sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) capitis costae — šonkaulio galvos sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) carpometacarpalis pollicis — riešinis nykščio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) cilindrica — cilindrinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) costotransversalis — šonkaulio gumburėlio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) cotylica — riešutinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) coxae — klubo sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) cubiti — alkūnės sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) ellipsoidea — elipsinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) genus — kelio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) ginglymus — skridininis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) humeri — peties sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) humeroradialis — žastikaulinis stipinkaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) humeroulnaris — žastikaulinis alkūnkaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) incudomalleris — priekalinis plaktuko sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) incudostapedius — priekalinis kilpos sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) intervertebralis — tarpslankstelinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) manus — plaštakos sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) mediocarpealis — vidinis riešo sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) plana — plokščias sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) radiocarpalis — stipininis riešo sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) radioulnaris distalis — tolimasis stipinkaulinis alkūnkaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) radioulnaris proximalis — artimasis stipinkaulinis alkūnkaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) sacroiliaca — kryžmeninis klubo sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) sellaris — balninis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) spheroidea — rutulinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) sternoclavicularis — krūtinkaulinis raktikaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) subtalaris — pošokikaulinis sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) talocaicaneonaviculans — šokikaulinis, kulnakaulio ir klubakaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) talocruralis — blauzdinis pėdos sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) temporomandibularis — smilkininis žandikaulio sąnarys
  articulatio (junctura synovialis) tibiofibularis — blauzdinis šeivikaulio sąnarys
  articulationes atlantoariales laterales — šoniniai ašiniai atlanto sąnariai
  articulationes atlantooccipi tales — atlantiniai pakauškaulio sąnariai
  articulationes carpometacarpales — riešiniai delno sąnariai
  articulationes intermetacarpales — tarpdelnakauliniai sąnariai
  articulationes intermetatarsales — tarppadikauliniai sąnariai
  articulationes interphalangeae — savieji pirštų sąnariai
  articulationes interphalangeae pedis — kojos pirštų sąnariai
  articulationes metacarpophalangeae — delniniai pirštų sąnariai
  articulationes metatarsophalangeae — padiniai pirštų sąnariai
  articulationes pedis — pėdos sąnariai
  articulationes sternocostales — krūtinkauliniai šonkaulių sąnariai
  articulationes tarsometatarsales — čiurniniai padikaulių sąnariai
  atlas — atlantas
  atrium dertrum — dešinysis prieširdis
  atrium sinistrum — kairysis prieširdis
  auricula — ausies kaušelis
  auricula dertra — dešinioji ausytė
  auricula sinistra — kairioji ausytė
  auris — ausis
  auris erterna — išorinė ausis
  auris interna — vidinė ausis
  auris media — vidurinė ausis
  auscultatio — išklausymas
  barba — barzda
  basis cordis — širdies pamatas
  basis cranii — kaukolės pamatas
  basis cranii erternus — išorinis kaukolės pamatas
  basis cranii internus — vidinis kaukolės pamatas
  basis pedunculi — kojyčių pamatas
  basis prostatae — priešinės liaukos pamatas
  basis pulmonis — plaučio pamatas
  bil (fel) — tulžis
  brachium colliculi inferioris — apatinio kalnelio kojytė
  brachium colliculi superioris — viršutinio kalnelio kojytė
  brevis — trumpasis
  bronchi — bronchai
  bronchi lobares — skiltiniai bronchai
  bronchi lobularis — skilteliniai bronchai
  bronchi segmentales — segmentiniai bronchai
  bronchiolius respiratorius — kvėpuojamoji bronchiolė
  bronchiolius terminalis — galinė bronchiolė
  bronchus principalis derter — dešinysis pagrindinis bronchas
  bronchus principalis sinister — kairysis pagrindinis bronchas
  buccae — skruostas
  bulbus oculi — akies obuolys
  bulbus olfactorius — uoslės stormuo
  bulbus pili — plauko stormuo
  bursa omentalis — taukinės ertmė
  caecum — akloji žarna
  calcaneus — kulnakaulis
  calyces renales majores — didžiosios inkstų taurelės
  calyces renales minores — mažosios inkstų taurelės
  calvaria — kaukolės skliautas
  camera bulbi anterior — priekinė akies kamera
  camera bulbi posterior — užpakalinė akies kamera
  canales semicirculares — pusratiniai kanalai
  canaliculi biliferi — tulžies kanalėliai
  canaliculus lacrimalis superior — viršutinis ašarų kanalėlis
  canalis adductorius — pritraukiamųjų raumenų kanalas
  canalis analis — išangės kanalas
  canalis caroticus — miego arterijos kanalas
  canalis carpalis — riešo kanalas
  canalis centralis — centrinis kanalas
  canalis cervicis uteri — kanalas gimdos kaklelio
  canalis facialis — veidinis kanalas
  canalis femoralis — šlaunies kanalas
  canalis inguinalis — kirkšnies kanalas
  canalis musculotubarius — raumeninis ausies vamzdžio kanalas
  canalis nasolacrimalis — nosinis ašarų kanalas
  canalis obturatorius — užtvarinis kanalas
  canalis opticus — regos kanalas
  canalis palatinus major — didysis gomurio kanalas
  canalis sacralis — kryžkaulio kanalas
  canalis vertebralis — stuburo kanalas
  capili — galvos plaukai
  capitulum humeri — žastikaulio galvutė
  capsula adiposa — riebalinė kapsulė
  capsula articularis — sąnario kapsulė
  capsula erterna — išorinė kapsulė
  capsula ertrema — kraštinė kapsulė
  capsula fibrosa — skaidulinė kapsulė
  capsula interna — vidinė kapsulė
  caput — galva
  caput costae — šonkaulio galva
  caput epididymi dis — prielipo galva
  caput femoris — šlaunikaulio galva
  caput fibulae — šeivikaulio galva
  caput humeri — žastikaulio galva
  caput pancreatis — kasos galva
  caput radii — stipinkaulio galva
  caput stapedis — kilpos galva
  caput ulnae — alkūnkaulio galva
  cardia — įskrandis
  cartilagines tracheales — gerklų kremzlės
  cartilago arytenoidea — vedeginė kremzlė
  cartilago articularis — sąnarinė kremzlė
  cartilago costalis — šonkaulio kremzlė
  cartilago cricoidea — žiedinė kremzlė
  cartilago septi nasi — nosies pertvaros kremzlė
  cartilago thyroidea — skydinė kremzlė
  cauda epididymidis — prielipo uodega
  cauda equina — arklio uodega
  cauda pancreatis — kasos uodega
  cavitas — ertmė
  cavitas abdominis et pelvis — pilvo ir dubens ertmė
  cavitas arti cularis — sąnario ertmė
  cavitas cranii — kaukolės ertmė
  cavitas dentis — danties ertmė
  cavitas glenoidalis — sąnarinė duobė
  cavitas infraglottica — apatinė gerklų ertmės dalis
  cavitas laryngis — gerklų ertmė
  cavitas medullaris — čiulpų ertmė
  cavitas nasi — nosies ertmė
  cavitas oris — burnos ertmė
  cavitas pericardii — širdiplėvės ertmė
  cavitas peritonealis — pilvaplėvės ertmė
  cavitas thoracis — krūtinės ląstos ertmė
  cavitas tympani — būgninė ertmė
  cavitas uteri — gimdos ertmė
  cellula — ląstelė
  cellulae aminergicae — aminerginės ląstelės
  cementum — cementas
  centrum tendineum — sausgyslinis centras
  centrum tendineum perinei — tarpvietės sausgyslinis centras
  cerebellum — smegenėlės
  cerebrum — didžiosios smegenys
  cervir dentis — danties kaklas
  cervir uteri — gimdos kaklelis
  cervir vesicae — šlapimo pūslės kaklas
  chiasma opticum — regos nervų kryžmė
  choanae — nosinė ryklės anga
  chorda tympani — būgninė styga
  chordae tendineae — sausgysliniai siūlai
  chorioidea — gyslainė
  ciaustrum — užtvara
  circulus arteriosus cerebri — arterinis smegenų žiedas
  circumductio — kūginis judesys
  circumferentia articularis — apsukinis paviršius
  cisterna chyli — limfinė cisterna
  cisterna magna — didžioji smegenų cisterna
  cytokinesis — citokinezė
  cytoplasma — citoplazma
  clavicula — raktikaulis
  clitoris — varputė
  cochlea — sraigė
  coitus — lytinis aktas
  collaterale — šalutinis
  colliculus facialis — veidinis gumburėlis
  colliculus inferior — apatinis kalnelis
  colliculus superior — viršutinis kalnelis
  collum — kaklas
  collum anatomicum — anatominis kaklas
  collum chirurgicum — chirurginis kaklas
  collum costae — šonkaulio kaklas
  collum mallei — priekalo kaklas
  collum pancreatis — kasos kaklas
  colon — gaubtinė žarna
  colon ascendens — kylančioji gaubtinė žarna
  colon descendens — nusileidžiančioji gaubtinė žarna
  colon sigmoideum — riestinė gaubtinė žarna
  colon transversum — skersinė gaubtinė žarna
  columna fornicis — skliauto šulas
  columna vertebralis — stuburas
  commissura anterior — priekinė jungtis
  commissura posterior — užpakalinė jungtis
  complerus golgiensis — Goldžio kompleksas
  concha nasalis inferior — apatinė nosies kriauklė
  concha nasalis medius — vidurinė nosies kriauklė
  concha nasalis superior — viršutinė nosies kriauklė
  condylus humeri — žastikaulio krumplys
  condylus lateralis — šoninis krumplys
  condylus medi alis — vidinis krumplys
  confluens sinuum — ančių santaka
  conj unctiva — junginė
  conjugata — jungė
  conjugata diagonalis — įstrižinė jungė
  conjugata erterna — išorinė jungė
  conjugata vera — tikroji įungė
  cor — širdis
  cornea — ragena
  cornu ammonis — Amono ragas
  cornu anterius — priekinis ragas
  cornu laterale — šoninis ragas
  cornu posterius — užpakalinis ragas
  corona ciliaris — krumplyno vainikas
  corona dentis — danties vainikas
  corpus adiposum orbitae — riebalinis akiduobės kūnas
  corpus albicans — balkšvasis kūnas
  corpus amygdaloideum — migdolinis kūnas
  corpus callosum — didžioji smegenų jungtis
  corpus cavernosum penis — varpos akytkūnis
  corpus ciliare — krumplynas
  corpus coste — šonkaulio kūnas
  corpus fornicis — skliauto kūnas
  corpus gastricus — skrandžio kūnas
  corpus geniculatum laterale — šoninis kelinis kūnas
  corpus geniculatum mediale — vidinis kelinis kūnas
  corpus linguae — liežuvio kūnas
  corpus luteum — geltonasis kūnas
  corpus mammae — krūties kūnas
  corpus mammillare — speninis kūnas
  corpus penis — varpos kūnas
  corpus sterni — krūtinkaulio kūnas
  corpus striatum — dryžuotasis kūnas
  corpus trapezoideum — trapecinis kūnas
  corpus unguis — nago kūnas
  corpus uteri — gimdos kūnas
  corpus vertebrae — slankstelio kūnas
  corpus vesicae — pūslės kūnas
  corpus vitreum — stiklakūnis
  corpusculum nervosum capsulatum — kapsulėtasis nervinis kūnelis
  corpusculum nervosum lamellosum — plokštelinis nervinis kūnelis
  corpusculum renale — inksto kūnelis
  cortex — žievė
  cortex cerebelli — smegenėlių žievė
  cortex lentis — lęšiuko žievė
  cortex pili — plauko žievė
  cortex renalis — inksto žievė
  costa — šonkaulis
  costae fiuctuantes — laisvieji šonkauliai
  costae spuriae — netikrieji šonkauliai
  costae verae — tikrieji šonkauliai
  cranium — kaukolė
  crista ampullaris — ampulės skiauterė
  crista intertrochanterica — tarpgūbrinė skiauterė
  crus anterius — priekinė kojytė
  crus breve — trumpoji kojytė
  crus longum — ilgoji kojytė
  crus posterius — užpakalinė kojytė
  cuneus — pleištas
  cupulla ampullaris — ampulės kupolas
  cuspis — burė
  cuticula — kutikula
  cutis — oda
  decussatio pyramidum — piramidžių kryžmė
  dendritum — dendritas
  dens aris — ašies dantis
  dentes — dantys
  dentes canini — iltys dantys
  dentes decidui — pieniniai dantys
  dentes incisivi — kandžiai dantys
  dentes molares — krūminiai dantys
  dentes permanentes — pastovieji dantys
  dentes premolares — kapliai dantys
  dentes serotini — proto dantys
  dentinum — dentinas
  depresio — nuleidimas
  depressor — nuleidžiamasis
  dermis s. cutis — tikroji oda
  derter — dešinysis
  diaphragma — diafragma
  diaphragma pelvis — dubens plokštė
  diaphragma urogeni tale — lytinė šlaplės plokštė
  diencephalon — tarpinės smegenys
  digestio — virškinimas
  discus articularis — sąnarinis diskas
  discus intervertebralis — tarpslankstelinis diskas
  discus nervi optici — regos nervo diskas
  distantia cristarum — tarpskiauterinis matmuo
  distantia intertrochanterica — tarpgūbrinis matmuo
  distantia spinarum — tarpdyglinis matmuo
  dorsalis — nugarinis
  dorsum — nugara
  dorsum linguae — liežuvio nugara
  ductuli ercretorii glandulae Iacrimalis — ašarų liaukos latakėliai
  ductus arteriosus — arterinis latakas
  ductus biliferi interlobulares — tarpskiltiniai tulžies latakai
  ductus choledochus — bendrasis tulžies latakas
  ductus cysticus — tulžies pūslės latakas
  ductus cochlearis — sraigės latakas
  ductus deferens — sėklinis latakas
  ductus ejaculatorius — sėldos išmetamasis latakas
  ductus endolymphaticus — endolimfinis latakas
  ductus epididymidis — prielipo latakas
  ductus ercretorius — sėklinės pūslelės latakas
  ductus hepaticus communis — bendrasis kepenų latakas
  ductus hepaticus dexter — dešinysis kepenų latakas
  ductus hepaticus sinister — kairysis kepenų latakas
  ductus iymphaticus derter — dešinysis limfinis latakas
  ductus lactifer — pieno latakas
  ductus lymphatici — limfiniai latakai
  ductus nasolacrimalis — ašarinis nosies latakas
  ductus pancreatieus — kasos latakas
  ductus parotideus — paausinis latakas
  ductus semicirculares — pusantriniai latakai
  ductus semicirculares anterior — priekinis pusratinis latakas
  ductus semicirculares lateralis — šoninis pusratinis latakas
  ductus semicirculares posterior — užpakalinis pusratinis latakas
  ductus sublingualis major — didysis poliežuvinis latakas
  ductus submandibularis — pažandinis latakas
  ductus thoracicus — krūtininis latakas
  ductus venosus — veninis latakas
  duodenum — dvylikapirštė žarna
  dura mater s. pachymeninx — kietasis dangalas
  eilia — blakstienos
  ejaculatio — sėklos išsiveržimas
  elevatio — pakėlimas
  eminentia iliopubica — klubinė gaktos pakyla
  eminentia intercondylaris — tarpkrumplinė pakyla
  enamelum — emalė
  encephalon — galvos smegenys
  endocardium — endokardas
  endometrium — gimdos gleivinė
  endosteum — vidinis antkaulis
  epicardium (lamina visceralis) — epikardas (vidurių lapas)
  epicondylus lateralis — išorinis antkrumplis
  epicondylus medialis — vidinis antkrumplis
  epididymis — sėklidės prielipas
  epigastrium — pakrūtinys
  epiglottis — antgerklis
  epithalamus — antgumburis
  epitheliocitus bacilifer — lazdelės
  epitheliocitus conifer — kolbelės
  epitheliocitus neurosensorius olfactorius — neurosensorinis uoslinis epiteliocitas
  epithelium pigmentosum — pigmentinis epitelis
  eponychium — antnagis
  ercavatio rectovesicalis — tiesiosios žarnos pūslinė įduba
  ercavatio vesicouterina — gimdos pūslinė įduba
  erythrocytopoiesis — eritropoezė
  erythrocytus — eritrocitas
  ertensio — tiesimas
  erternus — išorinis
  erternus — išorinis
  ertremitas inferior — apatinis galas
  ertremitas superior — viršutinis galas
  facies anterior — priekinis paviršius
  facies articularis — sąnarinis paviršius
  facies auricularis — ausinis paviršius
  facies costalis — šonkaulinis paviršius
  facies diaphragmatica — diafragminis paviršius
  facies dorsalis — nugarinis paviršius
  facies lunata — delčinis paviršius
  facies mediastinalis — tarpuplautinis paviršius
  facies patellaris — girnelinis paviršius
  facies poplitea — pakinklinis paviršius
  facies posterior — užpakalinis paviršius
  facies symphysialis — sąvaržinis paviršius
  faeces — išmatos
  falx cerebri — smegenų pjautuvas
  fascia colli — kaklo fascija
  fascia lata — plačioji fascija
  fascia pectoralis — krūtinės fascija
  fascia pretrachealis — priešgerklinė fascija
  fascia prevertebralis — priešstuburinė fascija
  fascia renalis — inksto fascija
  fasciculus — pluoštelis
  fasciculus atrioventricularis — prieširdinis skilvelių pluoštas
  fasciculus cuneatus — pleištinis pluoštelis
  fasciculus gracilis — grakštusis pluoštelis
  fasciculus lateralis — šoninis pluoštelis
  fasciculus longitudinalis medialis — išilginis vidinis pluoštelis
  fasciculus medialis — vidinis pluoštelis
  fasciculus posterior — užpakalinis pluoštelis
  fasciculus proprius — savasis pluoštelis
  fasciculus septomarginalis — pertvaros krašto pluoštelis
  fauces — žiotys
  femur — šlaunikaulis
  fenestra cochleae — sraigės langelis
  fenestra vesti buli — prieangio langelis
  fibrae corticonuclearis — žievinės branduolių skaidulos
  fibrae corticospinales — žievinės nugaros smegenų skaidulos
  fibrae frontopontinae — kaktinės tilto skaidulos
  fibrae parietotemporopontinae — momeninės smilkinio ir tilto skaidulos
  fibrae pontis longitudinales — išilginės tilto skaidulos
  fibrae pontis transversae — skersinės tilto skaidulos
  fibrae pontis traphespinales — siūlinės nugaros smegenų skaidulos
  fibula — šeivikaulis
  fierio — lenkimas
  fierura perinealis — tarpvietės linkis
  fierura sacralis — kryžmeninis linkis
  fila radicularia — šaknelių gijos
  fimbriae tubae uterinae — kiaušintakio spurgos
  fioculus — skiautė
  fissura karbitalis superior — viršutinis akiduobės plyšys
  fissura longitudinalis cerebri — išilginis smegenų plyšys
  fissura mediana anterior — priekinis vidurinis plyšys
  folliculus pili — plauko folikulas
  fonix vagtnae — makšties skliautas
  fonticulus — momenėlis
  fonticulus anterior — priekinis momenėlis
  fonticulus mastoideus — speninis momenėlis
  fonticulus posterior — užpakalinis momenėlis
  fonticulus sphenoidalis — pleištakaulinis momenėlis
  foramen epiploicum — taukinės anga
  foramen intervertebrale — tarpslankstelinė anga
  foramen jugulare — jungo anga
  foramen magnum — didžioji anga
  foramen obturatum — užtvarinė anga
  foramen ovale — ovalioji anga
  foramen spinosum — dyglinė anga
  foramen stylomastoideum — ylinė spenio anga
  foramen vertebrale — slankstelio anga
  formatio reticularis — tinklinis darinys
  fornix — skliautas
  fornix conjunctivae inferior — apatinis junginės skliautas
  fornix conjunctivae superior — viršutinis junginės skliautas
  fossa arillaris — pažasties duobė
  fossa coronoidea — vainikinė duobė
  fossa cranii anterior — priekinė kaukolės duobė
  fossa cranii media — vidurinė kaukolės duobė
  fossa cranii posterior — užpakalinė kaukolės duobė
  fossa hypophysialis — posmegeninės liaukos duobė
  fossa infraspinata — podyglinė duobė
  fossa infratermparalis — posmilkinio duobė
  fossa intercondylaris — tarpkrumplinė duobė
  fossa interpeduncularis — tarpkojelinė duobė
  fossa ischioanalis — sėdmeninė išangės duobė
  fossa olecrani — alkūnės duobė
  fossa ovalis — ovalioji duobė
  fossa pterygopalatina — sparninė gomurio duobė
  fossa radialis — stipininė duobė
  fossa sacci lacrimalis — ašarų maišelio duobė
  fossa subscapularis — pomentinė duobė
  fossa supraspinata — antdyglinė duobė
  fossa vesicae biliaris (felleae) — tulžies pūslės duobė
  fovea centralis — centrinė duobutė
  fundus gastricus — skrandžio dugnas
  fundus uteri — gimdos dugnas
  fundus vesicae — šlapimo pūslės dugnas
  funiculus anterior — priekinis pluoštas
  funiculus lateralis — šoninis pluoštas
  funiculus posterior — užpakalinis pluoštas
  funiculus spermaticus — sėklinis virželis
  fusus neuromuscularis — raumeninė nervinė verpstė
  fusus neurotendineus — sausgyslinė nervinė verpstė
  galea aponeurotica — sausplėvinis šalmas
  ganglia caeliacae — pilviniai mazgai
  ganglia mediastinales — tarpuplautiniai mazgai
  ganglia renalia — inkstiniai mazgai
  ganglia spinalia — nugariniai mazgai
  ganglia thoracicae — krūtininiai mazgai
  ganglia viscerales — vidaus organų mazgai
  ganglion — mazgas
  ganglion caeliacum — pilvinis mazgas
  ganglion cardiacum — širdies mazgas
  ganglion cervicale inferius — apatinis kaklinis mazgas
  ganglion cervicale medius — vidurinis kaklinis mazgas
  ganglion cervicale superius — viršutinis kaklinis mazgas
  ganglion cervicothoracicum (stellatum) — kaklinis krūtinės (žvaigždinis) mazgas
  ganglion ciliare — krumplyninis mazgas
  ganglion cochleare — sraigės mazgas
  ganglion geniculi — alkūninis mazgas
  ganglion mesentericum superius — viršutinis pasaitinis mazgas
  ganglion oticum — ausinis mazgas
  ganglion pterygopalatinum — sparninis gomurio mazgas
  ganglion spinale — nugarinis mazgas
  ganglion stellatum — žvaigždinis mazgas
  ganglion submandibulare — pažandinis mazgas
  ganglion trigeminale — trišakis mazgas
  ganglion trunci sympathici — simpatinio kamieno mazgas
  ganglion vesti bulare — prieangio mazgas
  gaster — skrandis
  genu capsulae internae — vidinės kapsulės alkūnė
  genu corporis callosi — didžiosios jungties alkūnė
  gingivae — dantenos
  gyrus — vingis
  gyrus angularis — kampinis vingis
  gyrus cinguli — juostinis vingis
  gyrus dentatus — dantytasis vingis
  gyrus fasciolaris — pluoštelinis vingis
  gyrus frontalis inferior — apatinis kaktinis vingis
  gyrus frontalis medius — vidurinis kaktinis vingis
  gyrus frontalis superior — viršutinis kaktinis vingis
  gyrus parahippocampalis — hipokampo vingis
  gyrus postcentralis — užcentrinis vingis
  gyrus precentralis — priešcentrinis vingis
  gyrus supramarginalis — antkraštinis vingis
  gyrus temporalis inferior — apatinis smilkininis vingis
  gyrus temporalis medius — vidurinis smilkininis vingis
  gyrus temporalis superior — viršutinis smilkininis vingis
  glandula bulbourethralis — šlaplės stormeninė liauka
  glandula lacrimalis — ašarų liauka
  glandula mammaria — pieno liauka
  glandula parathyroidea — prieskydinė liauka
  glandula parotidea — paausinė liauka
  glandula pinealis s. corpus pineale (epiphysis) — kankorėžinė liauka (epifizė)
  glandula sabacea — riebalų liauka
  glandula sublingualis — poliežuvinė liauka
  glandula submandibularis — pažandinė liauka
  glandula sudorifera — prakaito liauka
  glandula suprarenalis — antinkstis
  glandula thyroidea — skydliaukė
  glandulae duodenales — dvylikapirštės žarnos liaukos
  glandulae endocrinae — belatakės liaukos
  glandulae intestinales — tuščiosios ir klubinės žarnos liaukos
  glandulae vestibulares — prieangio liaukos
  glans penis — varpos galva
  globus pallidus — blyškusis kamuolys
  glomerulus — inkstų kamuolėlis
  glomus caroticum — miego arterijos kamuolėlis (glomusas)
  glomus coccygeum — uodegikaulio kamuolėlis
  granulocytopoiesis — granulocitopoezė
  granulocytus — grūdėtasis leukocitas
  habenula — vadelė
  helicotrema — sraigės angutė
  hemispheria cerebelli — smegenėlių pusrutuliai
  hemispheria cerebri — smegenų pusrutuliai
  hemocytopoiesis — kraujodara
  hepar — kepenys
  hilum lienalis — blužnies vartai
  hilum pulmonis — plaučio vartai
  hilum renale — inksto vartai
  hymen — mergystės plėvė
  hipertrichia — padidintas plaukuotumas
  hypoderma s. tela subcutanea — poodis (poodinis audinys)
  hyponychium — panagė
  hypophysis s. glandula pituitaria — posmegeninė liauka (hipofizė)
  hypothalamus — pogumburis
  hipotrichia — sumažintas plaukuotumas
  hippocampus — hipokampas
  hippocampus proprius (cornu ammonis) — tikrasis hipokampas (Amono ragas)
  humerus — žastikaulis
  ileum — klubinė žarna
  incisura acetabuli — gūžduobės įlanka
  incisura cardiaca — širdinė įlanka
  incisura fibularis — šeivikaulio įlanka
  incisura ischiadica major — didžioji sėdimoji įlanka
  incisura ischiadica minor — mažoji sėdimoji įlanka
  incisura trochlearis — skridininė įlanka
  inclinatio pelvis — dubens pasvirimas
  inclusiones cytoplasmicae — citoplazmos intarpai
  incus — priekalas
  inferior — apatinis
  infundibulum — piltuvas
  ingestio — priėmimas maisto
  inspectio — apžiūra
  insula — sala
  insulae pancreaticae — kasos salelės
  integmentum commune — bendroji danga
  internus — vidinis
  internus — vidinis
  intestinum crassum — storoji žarna
  intestinum tenue — plonoji žarna
  iris — rainelė
  isthmus — sąsmauka
  isthmus gyri cinguli — juostinio vingio sąsmauka
  isthmus uteri — gimdos sąsmauka
  jajunum — tuščioji žarna
  juncturae columnae vertebralis — stuburo jungtys
  juncturae membri inferioris — apatinės galūnės jungtys
  juncturae membri superioris — viršutinės galūnės jungtys
  juncturae thoracis — krūtinės ląstos jungtys
  jungtura fibrosa — skaidulinė jungtis
  kyphosis sacralis — užpakalinis kryžmeninis linkis
  kyphosis thoracalis — užpakalinis krūtininis linkis
  labia oris — burnos lūpos
  labyrinthus osseus — kaulinis labirintas
  labium majus pudendi — didžioji lytinė lūpa
  labium minus pudendi — mažoji lytinė lūpa
  labrum glanoidale — sąnarinė lūpa
  lacrima — ašara
  lacuna musculorum — raumeninis plyšys
  lacuna vasorum — kraujagyslinis plyšys
  lacus lacrimalis — ašarų ežeras
  lamina spiralis ossea — kaulinė spiralinė plokštelė
  lamina tecti — keturkalnis
  lamina terminalis — galinė plokštelė
  lamniscus — medialinė kilpa
  lamniscus lateralis — šoninė kilpa
  lanugo — pūkas
  larynx — gerklos
  lateralis — šoninis
  lectulus — nago guolis
  lemniscus medialis — vidinė kilpa
  lens — lęšiukas
  leucocytus — leukocitas
  lien accessorius — priedinė blužnis
  lien s. splen — blužnis
  ligamenta peri toneale — pilvaplėvės raiščiai
  ligamentum anulare radii — žiedinis stipinkaulio raištis
  ligamentum bifurcatum — dvišakis raištis
  ligamentum calcaneocuboideum — kulnakaulinis kubakaulio raištis
  ligamentum calcaneonaviculare — kulnakaulinis laivakaulio raištis
  ligamentum capitis femoris — šlaunikaulio galvos raištis
  ligamentum collaterale radiale — šalutinis stipininis raištis
  ligamentum collaterale ulnare — šalutinis alkūninis raištis
  ligamentum coracoacromiale — snapinis peties raištis
  ligamentum coronarium hepatis — vainikinis kepenų raištis
  ligamentum cruciatum anterius — priekinis kryžminis raištis
  ligamentum cruciatum posterius — užpakalinis kryžminis raištis
  ligamentum falciforme hepatis — pjautuvinis kepenų raištis
  ligamentum falvum — geltonasis raištis
  ligamentum hepatoduodenale — kepeninis dvylikapirštės žarnos raištis
  ligamentum hepatogastricum — kepeninis skrandžio raištis
  ligamentum iliofemorale — klubinis šlaunies raištis
  ligamentum interspinale — tarpketerinis raštis
  ligamentum intertransversarium — tarpskersinis raištis
  ligamentum latum uteri — platusis gimdos raištis
  ligamentum longttudinale anterius — priekinis išilginis raištis
  ligamentum longttudinale posterius — užpakalinis išilginis raištis
  ligamentum nuchae — sprando raištis
  ligamentum sacrospinale — kryžmeninis dyglio raištis
  ligamentum sacrotuberale — kryžmeninis gumburo raištis
  ligamentum supraspinale — antketerinis raištis
  ligamentum teres hepatis — apvalusis kepenų raištis
  ligamentum teres uteri — apvalusis gimdos raištis
  ligamentum transversum perinei — skersinis tarpvietės raištis
  ligamentum vocale — balso raištis
  lympha — limfa
  linea alba abdominis — baltoji pilvo linija
  linea arcuata — lankinė linija
  linea aspera — šiurkščioji linija
  linea intertrochanterica — tarpgūbrinė linija
  linea terminalis — galinė linija
  lineae distractiones — tempimo linijos
  lingua — liežuvis
  liquor cerebrospinalis — smegenų skystis
  lysosoma — lizosoma
  lobuli glandulae mammae — pieno liaukos skiltelės
  lobuli hepatis — kepenų skiltelės
  lobulus paracentralis — pakraščio centrinė skiltelė
  lobulus parietalis inferior — apatinė momeninė skiltelė
  lobulus parietalis superior — viršutinė momeninė skiltelė
  lobulus pulmonis — plaučių skiltelė
  lobulus testis — sėklidės skiltelė
  lobus caudatus — uodeginė skiltis
  lobus frontalis — kaktinė skiltis
  lobus hepatis derter — dešinioji kepenų skiltis
  lobus hepatis sinister — kairioji kepenų skiltis
  lobus limbicus — limbinė skiltis
  lobus occipitalis — pakaušinė skiltis
  lobus parietalis — momeninė skiltis
  lobus quadratus — kvadratinė skiltis
  lobus temporalis — smilkininė skiltis
  locus caeruleus — melsvoji dėmė
  longus — ilgasis
  lordosis cervicalis — priekinis kaklinis linkis
  lordosis lumbalis — priekinis juosmeninis linkis
  lunula — mėnuliukas
  macula — balkšvoji dėmė
  macula lutea — geltonoji dėmė
  major — didysis
  maleolius lateralis — šoninė kulkšnis
  malleus — plaktukas
  malleus medialis — vidinė kulkšnis
  mamma — krūtis
  mandibula — apatinis žandikaulis
  manubrium mallei — plaktuko rankena
  manubrium sterni — rankena krūtinkaulio
  matrix unguis — nago matrica
  maxilla — viršutinis žandikaulis
  meatus acusticus erternus — išorinė klausomoji landa
  meatus acusticus internus — vidinė klausomoji landa
  meatus nasi — nosies landos
  medialis — vidinis
  mediastinum — tarpuplautis
  mediastinum anterius — priekinis tarpuplautis
  mediastinum inferius — apatinis tarpuplautis
  mediastinum medius — vidurinis tarpuplautis
  mediastinum posterius — užpakalinis tarpuplautis
  mediastinum superius — viršutinis tarpuplautis
  mediastinum testis — sėklidės tarpusienis
  medulla — šerdis
  medulla oblongata — pailgosios smegenys
  medulla ossium — kaulų čiulpai
  medulla ossium fiava — geltonieji kaulų čiulpai
  medulla ossium rubra — raudonieji kaulų čiulpai
  medulla renalis — inksto šerdis
  medulla spinalis — nugaros smegenys
  megakaryocytopoiesis — megakariocitopoezė
  meiosis — mejozė
  membrana interossea — tarpkaulinė plėvė
  membrana obturatoria — užtvarinė membrana
  membrana spiralis s. paries tympanicus — spiralinė plėvė (būgninė siena)
  membrana statoconiorum — statokoninė membrana
  membrana tympani — būgnelis
  membranoceus — plėvinis labirintas
  meninges — smegenų dangalai
  meniscus lateralis — šoninis meniskas
  meniscus medialis — vidinis meniskas
  mesencephalon — vidurinės smegenys
  mesenterium — plonosios žarnos pasaitas
  mesoappendix — kirmėlinės ataugos pasaitas
  mesocolon sigmoideum — riestinės gaubtinės žarnos pasaitas
  mesocolon transversum — skersinės gaubtinės žarnos pasaitas
  mesorectum — tiesiosios žarnos pasaitas
  metaphasis — metafazė
  metathalamus — užgumburis
  metencephalon — užpakalinės smegenys
  myelencephalon s. medulla oblongata — pailgosios smegenys
  minor — mažasis
  myocardium — miokardas
  myometrium — gimdos raumuo
  mitochondrion — mitochondrija
  mitosis — mitozė
  motus molitorius — malamasis judesys
  musculi abdominis — pilvo raumenys
  musculi dorsi — nugaros raumenys
  musculi faciei — veido raumenys
  musculi intercostales erterni — išoriniai tarpšonkauliniai raumenys
  musculi intercostales interni — vidiniai tarpšonkauliniai raumenys
  musculi interossei dorsales — nugariniai tarpkauliniai raumenys
  musculi interossei plantares — padiniai tarpkauliniai raumenys
  musculi levatores costarum — keliamieji šonkaulių raumenys
  musculi lumbricales — sliekiniai raumenys
  musculi masticatorii — kramtomieji raumenys
  musculi membri inferioris — apatinės galūnės raumenys
  musculi membri superioris — viršutinės galūnės raumenys
  musculi subcostales — pošonkauliniai raumenys
  musculi thoracis — krūtinės raumenys
  musculus abductor digiti minimi — atitraukiamasis mažylio raumuo
  musculus abductor hallucis — atitraukiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus abductor pollicis brevis — atitraukiamasis trumpasis rankos nykščio raumuo
  musculus abductor pollicis longus — ilgasis atitraukiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus adductor brevis — trumpasis pritraukiamasis raumuo
  musculus adductor errector pili — šiaušiamasis plauko raumuo
  musculus adductor hallucis — pritraukiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus adductor longus — ilgasis pritraukiamasis raumuo
  musculus adductor magnus — didysis pritraukiamasis raumuo
  musculus adductor pollicis — pritraukiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus biceps brachii — dvigalvis žasto raumuo
  musculus biceps femoris — dvigalvis šlaunies raumuo
  musculus brachialis — žastinis raumuo
  musculus brachioradialis — žastinis stipinkaulio raumuo
  musculus buccinator — žando raumuo
  musculus bulbospongiosus — stormeninis akytkūnio raumuo
  musculus coccygeus — uodeginis raumuo
  musculus constrictor medius — vidurinis sutraukiamasis ryklės raumuo
  musculus constrictor pharyngisinferior — apatinis sutraukiamasis ryklės raumuo
  musculus constrictor superior — viršutinis sutraukiamasis ryklės raumuo
  musculus coracobrachialis — snapinis žasto raumuo
  musculus deltoideus — deltinis raumuo
  musculus depressor anguli oris — nuleidžiamasis lūpų kampo raumuo
  musculus depressor labii inferioris — nuleidžiamasis apatinės lūpos raumuo
  musculus detrussor vesicae — tuštinamasis šlapimo pūslės raumuo
  musculus digastricus — dvipilvis raumuo
  musculus epicranius — antgalvinis raumuo
  musculus erector spinae — tiesiamasis nugaros raumuo
  musculus extensor carpi radialis brevis — trumpasis tiesiamasis stipininis riešo raumuo
  musculus extensor carpi radialis longus — ilgasis tiesiamasis stipininis riešo raumuo
  musculus extensor carpi ulnaris — alkūninis tiesiamasis riešo raumuo
  musculus extensor digiti minimi — tiesiamasis mažylio raumuo
  musculus extensor digitorum — tiesiamasis pirštų raumuo
  musculus extensor digitorum brevis — trumpasis tiesiamasis pirštų raumuo
  musculus extensor digitorum longus — ilgasis tiesiamasis pirštų raumuo
  musculus extensor hallucis brevis — trumpasis tiesiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus extensor hallucis longus — ilgasis tiesiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus extensor indicis — tiesiamasis smiliaus raumuo
  musculus extensor pollicis brevis — trumpasis tiesiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus extensor pollicis longus — ilgasis tiesiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus flexor carpi radialis — stipininis lenkiamasis riešo raumuo
  musculus flexor carpi ulnaris — alkūninis lenkiamasis riešo raumuo
  musculus flexor digiti minimi — lenkiamasis mažylio raumuo
  musculus flexor digiti minimi brevis — trumpasis lenkiamasis mažylio raumuo
  musculus flexor digitorum brevis — trumpasis lenkiamasis pirštų raumuo
  musculus flexor digitorum longus — ilgasis lenkiamasis pirštų raumuo
  musculus flexor digitorum profundus — gilusis lenkiamasis pirštų raumuo
  musculus flexor digitorum superficialis — paviršinis lenkiamasis pirštų raumuo
  musculus flexor hallucis brevis — trumpasis lenkiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus flexor hallucis longus — ilgasis lenkiamasis kojos nykščio raumuo
  musculus flexor pollicis brevis — trumpasis lenkiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus flexor pollicis longus — ilgasis lenkiamasis rankos nykščio raumuo
  musculus gastrocnemius — dvilypis raumuo
  musculus genioglossus — smakrinis liežuvio raumuo
  musculus geniohyoideus — smakrinis poliežuvio raumuo
  musculus gluteus marimus — didysis sėdmens raumuo
  musculus gluteus medius — vidurinis sėdmens raumuo
  musculus gluteus minimus — mažasis sėdmens raumuo
  musculus gracilis — grakštusis raumuo
  musculus hyoglossus — poliežuvinis liežuvio raumuo
  musculus iliacus — klubinis raumuo
  musculus iliocostalis — klubinis šonkaulių raumuo
  musculus iliopsoas — klubinis juosmens raumuo
  musculus infraspinatus — podyglinis raumuo
  musculus ischiocavernosus — sėdmeninis akytkūnio raumuo
  musculus latissimus dorsi — plačiausias nugaros raumuo
  musculus levator angulioris — keliamasis lūpų kampo raumuo
  musculus levator labii superioris — keliamasis viršutinės lūpos raumuo
  musculus levator labii superioris — keliamasis viršutinės lūpos raumuo
  musculus levator scapulae — keliamasis mentės raumuo
  musculus longissimus — ilgiausias raumuo
  musculus longitudinalis inferior — apatinis išilginis raumuo
  musculus longitudinalis superior — viršutinis išilginis raumuo
  musculus longus capitis — ilgasis galvos raumuo
  musculus longus colli — ilgasis kaklo raumuo
  musculus masseter — kramtomasis raumuo
  musculus mentalis — smakrinis raumuo
  musculus mylohyoideus — žandikaulinis poliežuvio raumuo
  musculus multifidus — dauginis raumuo
  musculus obliquus externus abdominis — išorinis įstrižinis pilvo raumuo
  musculus obliquus inferior — apatinis įstrižinis raumuo
  musculus obliquus internus abdominis — vidinis įstrižinis pilvo raumuo
  musculus obliquus superior — viršutinis įstrižinis raumuo
  musculus obturator externus — užtvarinis išorinis raumuo
  musculus obturator internus — užtvarinis vidinis raumuo
  musculus omohyoideus — mentinis poliežuvio raumuo
  musculus opponens digiti minimi — priešpriešinis mažylio raumuo
  musculus opponens pollicis — priešpriešinis rankos nykščio raumuo
  musculus orbi talis — akiduobės raumuo
  musculus orbicularis oculi — žiedinis akies raumuo
  musculus orbicularis oris — žiedinis burnos raumuo
  musculus palatoglossus — gomurinis ryklės raumuo
  musculus palmaris lognus — ilgasis delno raumuo
  musculus pectineus — skiauterinis raumuo
  musculus pectoralis major — didysis krūtinės raumuo
  musculus pectoralis minor — mažasis krūtinės raumuo
  musculus peroneus brevis — trumpasis šeivinis raumuo
  musculus peroneus longus — ilgasis šeivinis raumuo
  musculus piriformis — kriaušinis raumuo
  musculus pronator quadratus — kvadratinis nugręžiamasis raumuo
  musculus pronator teres — apvalusis nugręžiamasis raumuo
  musculus psoas major — didysis juosmens raumuo
  musculus pterygoideus lateralis — šoninis sparninis raumuo
  musculus pterygoideus medialis — vidinis sparninis raumuo
  musculus quadratus femoris — kvadratinis šlaunies raumuo
  musculus quadratus lumbarum — kvadratinis juosmens raumuo
  musculus quadratus plantae — kvadratinis pado raumuo
  musculus quadriceps femoris — keturgalvis šlaunies raumuo
  musculus rectus abdominis — tiesusis pilvo raumuo
  musculus rectus femoris — tiesusis šlaunies raumuo
  musculus rectus inferior — tiesusis apatinis raumuo
  musculus rectus lateralis — tiesusis šoninis raumuo
  musculus rectus medialis — tiesusis vidinis raumuo
  musculus rectus superior — tiesusis viršutinis raumuo
  musculus rhomboideus major — didysis rombinis raumuo
  musculus rototor — sukamasis raumuo
  musculus sartorius — siuvėjo raumuo
  musculus scalenus anterior — priekinis laiptinis raumuo
  musculus scalenus medius — vidurinis laiptinis raumuo
  musculus scalenus posterior — užpakalinis laiptinis raumuo
  musculus semimembranosus — pusplėvinis raumuo
  musculus semispinalis — pusketerinis raumuo
  musculus semitendinosus — pusgyslinis raumuo
  musculus serratus anterior — priekinis dantytasis raumuo
  musculus serratus posterior inferior — apatinis užpakalinis dantytasis raumuo
  musculus serratus posterior superior — viršutinis užpakalinis dantytasis raumuo
  musculus soleus — plekšninis raumuo
  musculus sphincter ampullae hepatopancreaticae — kepeninės kasos ampulės raukas
  musculus sphincter ani erternus — išorinis išangės raukas
  musculus sphincter ani internus — vidinis išangės raukas
  musculus sphincter pylori — prievarčio raukas
  musculus sphincter urethrae erternus — išorinis šlaplės raukas
  musculus sphincter urethrae internus — vidinis šlaplės raukas
  musculus spinalis — keterinis raumuo
  musculus splenius capitis et cervicis — diržinis galvos ir kaklo raumuo
  musculus stapedius — kilpinis raumuo
  musculus sternocleidomastoideus — sukamasis galvos raumuo
  musculus sternohyoi deus — krūtininis poliežuvio raumuo
  musculus sternothyroideus — krūtininis skydo raumuo
  musculus stylohyoideus — ylinis poliežuvio raumuo
  musculus stylopharyngeus — ylinis ryklės raumuo
  musculus subscapularis — pomentinis raumuo
  musculus supinator — atgręžiamasis raumuo
  musculus supraspinatus — antdyglinis raumuo
  musculus temporalis — smilkininis raumuo
  musculus tenoor veli palatini — tempiamasis gomurio burės raumuo
  musculus tensor fasciae latae — tempiamasis plačiosios fascijos raumuo
  musculus tensor tympani — tempiamasis būgnelio raumuo
  musculus teres major — didysis apvalusis raumuo
  musculus teres minor — mažasis apvalusis raumuo
  musculus thyrohyoideus — skydinis poliežuvio raumuo
  musculus tibialis anterior — priekinis blauzdos raumuo
  musculus tibialis posterior — užpakalinis blauzdos raumuo
  musculus transversus abdominis — skersinis pilvo raumuo
  musculus transversus linguae — skersinis liežuvio raumuo
  musculus transversus perinei profundus — gilusis skersinis tarpvietės raumuo
  musculus transversus perinei superficialis — paviršinis skersinis tarpvietės raumuo
  musculus transversus thoracis — skersinis krūtinės raumuo
  musculus trapezius — trapecinis raumuo
  musculus triceps brachii — trigalvis žasto raumuo
  musculus triceps surae — trigalvis blauzdos raumuo
  musculus vastus intermedius — tarpinis platusis raumuo
  musculus vastus lateralis — šoninis platusis raumuo
  musculus vastus medialis — vidinis platusis raumuo
  musculus verticalis linguae — statmenasis liežuvio raumuo
  musculus zygomaticus major — didysis skruosto raumuo
  musculus zygomaticus minor — mažasis skruosto raumuo
  nares — šnervės
  nasus erternus — išorinė nosis
  nervi alveolares superiores — viršutiniai alveoliniai nervai
  nervi cardiaci — širdiniai nervai
  nervi intercostales — tarpšonkauliniai nervai
  nervi oefactorii — uoslės nervai
  nervi phrenici accessorii — diafragmos priediniai nervai
  nervi spinales — nugariniai nervai
  nervi splanchnici — vidurių nervai
  nervi splanchnici lumbales — juosmeniniai vidurių nervai
  nervi splanchnici sacrales — kryžmeniniai vidurių nervai
  nervi subscapulares — pomentiniai nervai
  nervi supraclaviculares — antraktikauliniai nervai
  nervus — nervas
  nervus abducens — atitraukiamasis nervas
  nervus accessorius — priedinis nervas
  nervus alveolaris inferior — apatinis alveolinis nervas
  nervus auricularis magnus — didysis ausies nervas
  nervus auriculotemporalis — ausinis smilkinio nervas
  nervus axillaris — pažastinis nervas
  nervus cardiacus cervicalis inferior — apatinis kaklinis širdies nervas
  nervus cardiacus cervicalis medius — vidurinis kaklinis širdies nervas
  nervus cochlearis — sraigės nervas
  nervus cutaneus antebrachii lateralis — šoninis dilbio odos nervas
  nervus cutaneus antebrachii medialis — vidinis dilbio odos nervas
  nervus cutaneus brachii medialis — vidinis žasto odos nervas
  nervus cutaneus femoris lateralis — šoninis šlaunies odos nervas
  nervus cutaneus femoris posterior — užpakalinis šlaunies odos nervas
  nervus dorsalis scapulae — nugarinis mentės nervas
  nervus facialis — veidinis nervas
  nervus femoralis — šlauninis nervas
  nervus frontalis — kaktinis nervas
  nervus genitofemoralis — gaktinis šlaunies nervas
  nervus glossopharyngeus — liežuvinis ryklės nervas
  nervus gluteus inferior — apatinis sėdmens nervas
  nervus gluteus superior — viršutinis sėdmens nervas
  nervus hypoglossus — poliežuvinis nervas
  nervus iliohypogastricus — klubinis papilvės nervas
  nervus ilioinguinalis — klubinis kirkšnies nervas
  nervus infraorbitalis — poakiduobinis nervas
  nervus intermedius — tarpinis nervas
  nervus ischiadicus — sėdimasis nervas
  nervus lacrimalis — ašarinis nervas
  nervus laryngeus reccurens — grįžtamasis gerklų nervas
  nervus laryngeus superior — viršutinis gerklų nervas
  nervus lingualis — liežuvinis nervas
  nervus mandibularis — apatinis žando nervas
  nervus marillaris — viršutinis žando nervas
  nervus medianus — vidurinis nervas
  nervus mentalis — smakro nervas
  nervus musculocutaneus — raumeninis odos nervas
  nervus obturatorius — užtvarinis nervas
  nervus occipitalis major — didysis pakaušio nervas
  nervus occipitalis minor — mažasis pakaušio nervas
  nervus occipitalis tertius — trečiasis pakaušio nervas
  nervus oculomotorius — akies judinamasis nervas
  nervus ophthalmicus — akinis nervas
  nervus opticus — regos nervas
  nervus pectoralis lateralis — krūtinės šoninis nervas
  nervus pectoralis medialis — krūtinės vidinis nervas
  nervus peroneus communis — bendrasis šeivinis nervas
  nervus peroneus profundus — gilusis šeivinis nervas
  nervus peroneus superficialis — paviršinis šeivinis nervas
  nervus petrosus major — didysis uolos nervas
  nervus petrosus minor — mažasis uolos nervas
  nervus phrenicus — diafragmos nervas
  nervus plantaris Iateralis — šoninis pado nervas
  nervus plantaris medialis — vidinis pado nervas
  nervus pudendus — gaktinis nervas
  nervus radialis — stipininis nervas
  nervus spinalis — nugarinis nervas
  nervus splanchnicus major — didysis vidurių nervas
  nervus splanchnicus minor — mažasis vidurių nervas
  nervus subclavius — poraktinis nervas
  nervus supraorbitalis — antakiduobinis nervas
  nervus thoracicus longus — krūtinės ilgasis nervas
  nervus thoracodorsalis — nugarinis krūtinės nervas
  nervus tibialis — blauzdinis nervas
  nervus tympanicus — būgninis nervas
  nervus transversus colli — skersinis kaklo nervas
  nervus trigeminus — trišakis nervas
  nervus trochlearis — skridininis nervas
  nervus ulnaris — alkūninis nervas
  nervus vagus — klajoklis nervas
  nervus vestibularis — prieangio nervas
  nervus vestibulocochlearis — klausos ir pusiausvyros nervas
  nervus zygomaticotemporalis — skruostinis smilkinio nervas
  neurocranium — smegeninė
  neuroglia — neuroglija
  neurohypophysis s. lobus posterior — neurohipofizė (užpakalinė skiltis)
  neuron (neurocytus) — nervinė ląstelė
  neuron amacrinum — amakrininė nervinė ląstelė
  neuron bipolare — dvipolė nervinė ląstelė
  neuron horizontale — gulsčioji nervinė ląstelė
  neuron multipolare — daugiapolė nervinė ląstelė
  nodi lymphatici (nodi lymphoidei) regionales — limfiniai sritiniai mazgai
  nodi lymphatici axillares — pažastiniai limfiniai mazgai
  nodi lymphatici cervicales profundi — kaklo gilieji limfiniai mazgai
  nodi lymphatici coeliaci — pilviniai limfiniai mazgai
  nodi lymphatici gastrici dextra — skrandžio dešinieji limfiniai mazgai
  nodi lymphatici gastrici sinistri — skrandžio kairieji limfiniai mazgai
  nodi lymphatici gastroomentalis — skrandžio taukinės limfiniai mazgai
  nodi lymphatici hepatici — kepenų limfiniai mazgai
  nodi lymphatici iliaci — klubo limfiniai mazgai
  nodi lymphatici inguinales — kirkšniniai limfiniai mazgai
  noduli lymphoidei agregati — limfoidinio audinio telkinys
  nodulus — mazgelis
  nodus atrioventricularis — prieširdinis skilvelio mazgas
  nodus lymphoideus cysticus — tulžies limfiniai mazgai
  nodus lymphoideus s. lymphonodus — limfmazgis
  nodus sinuatrialis — prieširdžio sinusinis mazgas
  nuclei reticulares — tinklinio darinio branduoliai
  nuclei tuberales — pilkojo gūbrio branduoliai
  nucleus — branduolys
  nucleus accessorius nervi oculomotorii — priedinis judinamojo akies nervo branduolys
  nucleus ambiguus — dvejinis branduolys
  nucleus anterior — priekinis branduolys
  nucleus caudatus — uodeguotasis branduolys
  nucleus corporis trapezoidei — trapecinio kūno branduolys
  nucleus cuneatus — pleištinis branduolys
  nucleus dentatus — dantytasis branduolys
  nucleus dorsalis nervi vagi — nugarinis klajoklio nervo branduolys
  nucleus dorsomedialis — vidinis nugarinis branduolys
  nucleus emboliformis — kamštinis branduolys
  nucleus fastigii — šelmeninis branduolys
  nucleus globosus — kamuolinis branduolys
  nucleus gracilis — grakštusis branduolys
  nucleus infundibularis — piltuvo branduolys
  nucleus intermediolateralis — šoninis tarpinis branduolys
  nucleus intermediomedialis — vidinis tarpinis branduolys
  nucleus intermedius solitarius — atskirasis tarpinis branduolys
  nucleus lentiformis — lęšinis branduolys
  nucleus lentis — lęšiuko branduolys
  nucleus motorius nervi tngemini — motorinis trišakio nervo branduolys
  nucleus nervi abducentis — atitraukiamojo nervo branduolys
  nucleus nervi accessorii — priedinio nervo branduolys
  nucleus nervi facialis — veidinio nervo branduolys
  nucleus nervi hypoglossi — poliežuvinio nervo branduolys
  nucleus nervi oculomotorii — judinamojo akies nervo branduolys
  nucleus nervi trochlearis — skridininio nervo branduolys
  nucleus olivaris — alyvos branduolys
  nucleus olivaris accessorius medialis — vidinis priedinis alyvos branduolys
  nucleus olivaris accessorius posterior — užpakalinis priedinis alyvos branduolys
  nucleus paraventricularis — skilvelio pakraščio branduolys
  nucleus preopticus — priešreginis branduolys
  nucleus proprius — branduolys savasis
  nucleus proprius cornu posterioris — savasis užpakalinio rago branduolys
  nucleus raphe magnus — didysis siūlės branduolys
  nucleus raphe medianus — vidurinis siūlės branduolys
  nucleus raphe obscurus — tamsusis siūlės branduolys
  nucleus raphe pallidus — blyškusis siūlės branduolys
  nucleus raphe pons — tilto siūlės branduolys
  nucleus raphe posterior — užpakalinis siūlės branduolys
  nucleus ruber — raudonasis branduolys
  nucleus salivatorius inferior — apatinis seilinis branduolys
  nucleus salivatorius superior — viršutinis seilinis branduolys
  nucleus spinalis nervi trigemini — nugarinis trišakio nervo branduolys
  nucleus supraopticus — viršreginis branduolys
  nucleus tegmentalis — dangtinis
  nucleus thoracicus — krūtininis branduolys
  nucleus ventralis posterolateralis — šoninis užpakalinis priekinis branduolys
  nucleus ventralis posteromedialis — vidinis užpakalinis priekinis branduolys
  nucleus ventromedialis — vidinis apatinis branduolys
  nucleus vestibularis lateralis — šoninis pusiausvyros nervo branduolys
  nucleus vestibularis medialis — vidinis pusiausvyros nervo branduolys
  obex — skląstis
  oclusio — sąkandis
  oesophagus — stemplė
  olecranon — alkūnė
  omentum — taukinė
  omentum majus — didžioji taukinė
  omentum minus — mažoji taukinė
  ontogenesis — ontogenezė
  opertura piriformis — kriaušinė atvara
  ora serrata — dantytoji juosta
  orbita — akiduobė
  organa genitalia feminina — lytiniai moters organai
  organa genitalia masculina — lytiniai vyro organai
  organa sensuum — jutimų organai
  organum gustatorium — skonio organas
  organum olfactorium — uoslės organas
  organum spirale — spiralinis organas
  organum visuale — regos organas
  orgasmus — orgazmas
  oris — burna
  os — kaulas(-ai)
  os as pubis — gaktikaulis
  os capitatum — galvinis kaulas
  os coccygts — uodegikaulis
  os coxae — dubenkaulis
  os cuboideum — kubakaulis
  os ethmoidale — akytkaulis
  os frontale — kaktikaulis
  os hamatum — kablinis kaulas
  os hyoideum — poliežuvinis kaulas
  os ilium — klubakaulis
  os ischii — sėdynkaulis
  os lacrimale — ašarikaulis
  os lunatum — mėnulinis kaulas
  os nasale — nosikaulis
  os naviculare — laivakaulis
  os occipitale — pakauškaulis
  os palatinum — gomurikaulis
  os parietale — momenkaulis
  os pisiforme — žirninis kaulas
  os sacrum — kryžkaulis
  os scaphoideum — laivelinis kaulas
  os sphenoidale — pleištakaulis
  os temporale — smilkinkaulis
  os trapezium — didysis daugiakampis kaulas
  os trapezoideum — mažasis daugiakampis kaulas
  os triquetrum — trikampis kaulas
  os zygomaticum — skruostakaulis
  ossa brevia — trumpieji kaulai
  ossa carpi — riešakauliai
  ossa cuneiformia — pleištukiniai kaulai
  ossa digitorum — pirštakauliai
  ossa irregularia — netaisyklingieji kaulai
  ossa longa — ilgieji kaulai
  ossa membri inferioris — apatinės galūnės kaulai
  ossa membri superioris — viršutinės galūnės kaulai
  ossa metacarpi — delnakauliai
  ossa metatarsi — padikauliai
  ossa plana — plokštieji kaulai
  ossa pneumatica — oriniai kaulai
  ossa tarsi — čiurnakauliai
  ossa trunci — liemens kaulai
  ossicula auditus — klausomieji kauliukai
  ossis ilii — klubakaulio sparnas
  ostium aortae — aortos anga
  ostium atrioventriculare dertrum — dešinioji prieširdinė skilvelio anga
  ostium atrioventriculare sinistrum — kairioji prieširdinė skilvelio anga
  ostium pharyngeum tubae auditivae — ryklinė ausies vamzdžio anga
  ostium trunci pulmonalis — plaučitl kamieno anga
  ostium ureteris — šlapimtakio anga
  ostium uretrae internum — vidinė šlaplės anga
  ostium uteri — gimdos anga
  ovarium — kiaušidė
  ovum — kiaušialąstė
  palatum durum — kietasis gomurys
  palatum molle — minkštasis gomurys
  paleopallium — senesnysis apsiaustas
  pallium — apsiaustas
  palpatio — apčiuopa
  palpebra inferior — apatinis vokas
  palpebra superior — viršutinis vokas
  pancreas — kasa
  panniculus adiposus — riebalinis (poodžio) audinys
  papilla duodeni major — didysis dvylikapirštės žarnos spenelis
  papilla duodeni minor — mažasis dvylikapirštės žarnos spenelis
  papilla mammae — krūties spenelis
  papilla pili — plauko spenelis
  papillae fili

 2. Ne viskas tilpo ir nukando paskutinį kodį gale. Tad tęsinys:

  papillae filiformes — siūliniai speneliai
  papillae foliatae — lapiniai speneliai
  papillae fungiformes — grybiniai speneliai
  papillae renales — inksto speneliai
  papillae vallatae — pyliminiai speneliai
  paries vestibularis — prieanginė siena
  pars abdominalis — pilvinė dalis
  pars abdominalis oesophagi — pilvinė stemplės dalis
  pars autonomica — autonominė dalis
  pars caeca retinae — akloji tinklainės dalis
  pars cervicalis — gerklės kaklinė dalis
  pars cervicalis oesophagi — kaklinė stemplės dalis
  pars laryngea pharyngis — gerklinė ryklės dalis
  pars membranacea — plėvinė dalis
  pars nasalis pharyngis — nosiaryklė
  pars opercularis — gaubiančioji dalis
  pars optica retinae — reginė tinklainės dalis
  pars oralis pharyngis — burninė ryklės dalis
  pars orbitalis — akiduobinė dalis
  pars parasympathica — parasimpatinė dalis
  pars pelvina — dubeninė dalis
  pars petrosa — uolinė dalis
  pars prostatica — priešinė dalis
  pars sympathica — simpatinė dalis
  pars spinalis nervi accessorii — nugarinė priedinio nervo dalis
  pars spongiosa — akytkūninė dalis
  pars squamosa — žvyninė dalis
  pars thoracica oesophagi — krūtininė stemplės dalis
  pars tympanica — būgninė dalis
  pars vesicalis — vidusieninė dalis
  partes corporis — kūno dalys
  patella — girnelė
  pecten ossis pubis — gaktikaulio skiauterė
  pectus — krūtinė
  pedunculi cerebellares inferiores — apatinės smegenėlių kojytės
  pedunculi cerebellares medii — vidurinės smegenėlių kojytės
  pedunculi cerebri — smegenų kojytės
  pedunculus cerebellares superiores — viršutinės smegenėlių kojytės
  pelvis — dubuo
  pelvis major — didysis dubuo
  pelvis minor — mažasis dubuo
  pelvis renalis — inksto geldelė
  penis — varpa
  pericardium — širdiplėvė
  peridontium — apydantis
  perimetrium — serozinis gimdos dangalas
  perineum — tarpvietė
  periodus postnatalis — postnatalinis laikotarpis
  periodus prenatalis — prenatalinis laikotarpis
  periosteum — išorinis antkaulis
  peritoneum — pilvaplėvė
  peritoneum parietale — pasieninė pilvaplėvė
  peritoneum viscerale — vidurių pilvaplėvė
  pes — pėda
  pia mater — švelnusis dangalas
  pili — plaukai
  pylorus — prievartis
  pyramis — piramidė
  plasmolemma — plazmolema
  platysma — poodinis raumuo
  pleura — krūtinplėvė
  pleura costalis — šonkaulinė krūtinplėvė
  pleura diaphragmatica — diafragminė krūtinplėvė
  pleura mediastinalis — tarpuplautinė krūtinplėvė
  pleura parietalis — pasieninė krūtinplėvė
  pleura pulmonalis — plaučių krūtinplėvė
  plexus brachialis — petinis rezginys
  plexus caeliacus — pilvinis rezginys
  plexus cervicalis — kaklinis rezginys
  plexus hypogastricusinferior (pelvicus) — apatinis papilvės (dubeninis) rezginys
  plexus lumbalis — juosmeninis rezginys
  plexus parotideus — paausinis rezginys
  plexus pterygoideus — sparninis rezginys
  plexus sacralis — kryžmeninis rezginys
  plexus venosus rectalis — veninis tiesiosios žarnos rezginys
  plexus venosus umbilicalis — veninis bambos rezginys
  plexus venosus vertebralis — veninis stuburo rezginys
  plexus venosus vertebralis internus — veninis vidinis stuburo rezginys
  plexus viscerales — vidaus organų rezginiai
  plica spiralis — spiralinė raukšlė
  plica vocalis — balso raukšlė
  plicae circulares — žiedinės raukšlės
  polus anterior — priekinis polius
  polus posterior — užpakalinis polius
  pons — tiltas
  porta hepatis — kepenų vartai
  porus acusticus erternus — išorinė klausomoji anga
  porus acusticus internus — vidinė klausomoji anga
  posterior — užpakalinis
  praecuneus — priešpleištis
  preputium — apyvarpė
  processus — atauga
  processus articularis inferior — apatinė sąnarinė atauga
  processus articularis superior — viršutinė sąnarinė atauga
  processus coroinoideus — vainikinė atauga
  processus coronoideus — snapinė atauga
  processus lateralis — šoninė atauga
  processus lenticularis — lęšinė atauga
  processus pterygoideus — sparninė atauga
  processus spinosus — keterinė atauga
  processus styloideus — ylinė atauga
  processus styloideus radii — stipinkaulio ylinė atauga
  processus styloideus ulnae — alkūnkaulio ylinė atauga
  processus transversus — skersinė atauga
  processus xiphoideus — kardinė atauga
  profundus — gilusis
  promontorium — kyšulys
  pronatio — nugręžimas
  prophasis — profazė
  prostata — priešinė liauka
  puipa dentis — danties minkštimas
  pulmo — plautis
  pulmo derter — dešinysis plautis
  pulmo sinister — kairysis plautis
  pulmones — plaučiai
  pulvinar — pagalvis gumburo
  punctum lacrimale — ašarų taškelis
  pupilla — vyzdys
  putamen — kiautas
  quadratus — kvadratinis
  quaeductus cerebri — smegenų vandentiekis
  radiatio acustica — klausos spindulynas
  radiatio optica — regos spindulynas
  radius — stipinkaulis
  radix anterior (motoria) — priekinė (judinamoji) šaknelė
  radix dentis — danties šaknis
  radix linguae — liežuvio šaknis
  radix penis — varpos šaknis
  radix posterior (sensoria) — užpakalinė (juntamoji) šaknelė
  rami ad pontem — šakos į tiltą
  rami cardiaci superiores — viršutinės širdinės šakos
  rami cutanei — odos šakos
  rami musculares — raumeninės šakos
  rami pharyngei — ryklinės šakos
  ramus anterior — priekinė šaka
  ramus ascendens — kylančioji šaka
  ramus communicans albus — baltoji jungiančioji šaka
  ramus communicans griseus — pilkoji jungiančioji šaka
  ramus cutaneus pectoralis (abdominalis) lateralis — krūtinės (pilvo) odos šoninė šaka
  ramus meningeus — dangalo šaka
  ramus palmaris — delno šaka
  ramus posterior — užpakalinė šaka
  ramus sinus carotici — mieginio ančio šaka
  ramus superficialis — paviršinė šaka
  reccurens — grįžtamasis
  receptor — receptorius (juntamoji galūnė)
  recessus epitympanicus — antbūgninė kišenė
  regio — sritis
  regio arillaris — pažasties sritis
  regio deltoidea — peties sritis
  regio epigastrica — pakrūtinio sritis
  regio glutealis — sėdmens sritis
  regio hypochondriaca sinistra — kairioji pašonės sritis
  regio inguinalis — kirkšnio sritis
  regio olfactoria — uodžiamoji sritis
  regio respiratoria — kvėpuojamoji sritis
  reticulum endoplasmicum — endoplazminis tinklas
  retina — tinklainė
  retinaculum ertensorum — tiesiamųjų raumenų laikiklis
  retinaculum flexorum — lenkiamųjų raumenų laikiklis
  rhinencephalon — uodžiamosios smegenys
  rhombencepalon — rombinės smegenys
  ribosoma — ribosoma
  rivus lacrimalis — ašarų upė
  rotatio — sukimas
  sacculus — apvalusis maišelis
  saccus lacrimalis — ašarų maišelis
  sanguis s. haema — kraujas
  scala tympani — būgno laiptas
  scala vestibuli — prieangio laiptas
  scapula — mentė
  scapus — stiebas plauko
  sceleton — griaučiai
  sceleton thoracis — krūtinės skeletas
  sclera — odena
  scrotum — kapšelis
  secretio — sulčių gamyba
  segmenta bronchopulmonalia — plaučių segmentai
  septum nasi — nosies pertvara
  septum pellucidum — skaidrioji pertvara
  symphysis — sąvarža kremzlinė
  symphysis pubica — gaktinė sąvarža
  synapsis — sinapsė
  synarthrosis — ištisinė jungtis
  synchondrosis — kremzlinė sąauga
  syndesmosis tibiofibularis — raištinė blauzdinė šeivikaulio jungtis
  sinister — kairysis
  synostosis — kaulinė jungtis
  synsarcosis — raumeninė jungtis
  sinus caroticus — miego arterijos antis
  sinus cavernosus — akytasis antis
  sinus durae matris — kietojo dangalo ančiai
  sinus frontalis — kaktinis antis
  sinus lactifer — pieno latako antis
  sinus marillaris — viršutinio žandikaulio antis
  sinus petrosus — viršutinis uolinis antis
  sinus rectus — tiesusis antis
  sinus renalis — inksto antis
  sinus sagitalis inferior — apatinis strėlinis antis
  sinus sagitalis superior — viršutinis strėlinis antis
  sinus sigmoideus — riestinis antis
  sinus sphenoidalis — pleištakaulio antis
  sinus sphenoparietalis — pleištinis momenkaulio antis
  sinus transversus — skersinis antis
  sinus venosus sclerae — veninis odenos antis
  systema cardiovasculare — širdies ir kraujagyslių sistema
  systema digestorium — virškinimo organų sistema
  systema genitalia — lytinių organų sistema
  systema lymphoideum — limfoidinė sistema
  systema periphericum — periferinė nervų sistema
  systema respiratorium — kvėpavimo organų sistema
  spatia intercostalia — tarpšonkauliniai tarpai
  spatium epidurale — epidurinis tarpas
  spatium subarachnoideum — povoratinklinis tarpas
  spina ischiadica — sėdimasis dyglys
  spina scapulae — mentės dyglys
  splenium corporis callosi — didžiosios jungties stormuo
  stapes — kilpa
  sternum — krūtinkaulis
  stratum basale — pamatinis sluoksnis
  stratum fibrosum — skaidulinis sluoksnis
  stratum ganglionicum — ganglinis sluoksnis
  stratum granulare externum — išorinis grūdėtasis sluoksnis
  stratum granulare internum — vidinis grūdėtasis sluoksnis
  stratum granulosum — grūdėtasis sluoksnis
  stratum limitans externum — išorinis ribinis sluoksnis
  stratum limitans internum — vidinis ribinis sluoksnis
  stratum lucidum — skaidrusis sluoksnis
  stratum moleculare — molekulinis sluoksnis
  stratum nervosum — nervinis sluoksnis
  stratum neurium fasiformicum — verpstinių neuronų sluoksnis
  stratum neurium pyramidalium externum — išorinis piramidinių neuronų sluoksnis
  stratum neurium pyramidalium internum — vidinis piramidinių neuronų sluoksnis
  stratum neurofibrarum — nervinių skaidulų sluoksnis
  stratum nucleare externum — išorinis branduolinis sluoksnis
  stratum nucleare internum — vidinis branduolinis sluoksnis
  stratum papillare — speninis sluoksnis
  stratum pigmentosum — pigmentinis sluoksnis
  stratum plexiforme externum — išorinis rezgininis sluoksnis
  stratum plexiforme internum — vidinis rezgininis sluoksnis
  stratum reticulare — tinklinis sluoksnis
  stratum synoviale — tepalinis sluoksnis
  stratum spinosum — dygliuotasis sluoksnis
  stria terminalis — galinė juostelė
  striae medullares — smegeninės juostelės
  subiculum — ramstis
  substantia alba — baltoji medžiaga
  substantia compacta — tankioji medžiaga
  substantia gelatinosa — drebutinė medžiaga
  substantia grisea — pilkoji medžiaga
  substantia nigra — juodoji medžiaga
  substantia spongiosa — akytoji medžiaga
  subthalamus — gumburo apatinė dalis
  succus gastricus — skrandžio sultys
  sulci pulmonales — plaučią vagos
  sulcus calcarinus — pentininė vaga
  sulcus centralis — centrinė vaga
  sulcus cinguli — juostinė vaga
  sulcus collateralis — šalutinė vaga
  sulcus coronarius — vainikinė vaga
  sulcus corporis callosi — didžiosios jungties vaga
  sulcus costae — šonkaulio vaga
  sulcus femoralis anterior — priekinė šlaunies vaga
  sulcus frontalis inferior — apatinė kaktinė vaga
  sulcus frontalis superior — viršutinė kaktinė vaga
  sulcus hypothalamicus — pogumburinė vaga
  sulcus hippocampi — hipokampo vaga
  sulcus intraparietalis — vidinė momeninė vaga
  sulcus lateralis cerebri — šoninė smegenų vaga
  sulcus limitans — ribinė vaga
  sulcus lingualis — liežuvinis vingis
  sulcus obturatorius — užtvarinė vaga
  sulcus occipitotemporalis medialis — vidinė pakaušinė smilkinio vaga
  sulcus parietooccipitalis — momeninė pakaušio vaga
  sulcus plantaris lateralis — šoninė pado vaga
  sulcus plantaris medialis — vidinė pado vaga
  sulcus postcentralis — užcentrinė vaga
  sulcus precentralis — priešcentrinė vaga
  sulcus rhinalis — uoslinė vaga
  sulcus temporalis inferior — apatinė smilkininė vaga
  sulcus temporalis superior — viršutinė smilkininė vaga
  supercilia — antakiai
  supercilium — antakis
  superficialis — paviršinis
  superior — viršutinis
  supinatio — atgręžimas
  sutura coronalis — vainikinė siūlė
  sutura lambdoidea — lambdinė siūlė
  sutura plana — lygioji siūlė
  sutura sagittalis — strėlinė siūlė
  sutura serrata — dantytoji siūlė
  sutura squamosa — žvyninė siūlė
  talus — šokikaulis
  tectum mesencephali — vidurinių smegenų stogas
  tegmentum mesencephali — vidurinių smegenų dangtis
  telencephalon — galinės smegenys
  telophasis — telofazė
  tenia libera — laisvoji juosta
  tenia mesocolica — pasaitinė juosta
  tenia omentalis — taukinė juosta
  tentorium cerebelli — smegenėlių padangtė
  teres — apvalusis
  teres — apvalusis
  terminatio neuralis libera — laisvoji nervinė galūnė
  terminationes neurales — nervinės galūnės
  tertus connectivus — jungiamasis audinys
  tertus epithelialis — epitelinis audinys
  tertus muscularis — raumeninis audinys
  tertus nervosus — nervinis audinys
  testis — sėklidė
  thalamus — gumburas
  thorar — krūtinės ląsta
  thrombocytus — trombocitas
  tibia — blauzdikaulis
  tonsilla cerebelli — smegenėlių migdolas
  tonsilla lingualis — liežuvio migdolas
  tonsilla palatina — gomurio migdolas
  tonsilla pharyngea — ryklės migdolas
  tonsilla tubaria — ausies vamzdžio migdolas
  trabeculae carneae — mėsinės sijos
  trachea — gerklė
  tractus — laidas
  tractus corticonuclearis — žievinis branduolių laidas
  tractus corticospinalis — žievinis nugaros smegenų laidas
  tractus corticospinalis anterior — priekinis žievinis nugaros smegenų laidas
  tractus corticospinalis lateralis — šoninis žievinis nugaros smegenų laidas
  tractus iliotibialis — klubinė blauzdos juosta
  tractus olfactorius — uoslės laidas
  tractus olivospinalis — alyvinis nugaros smegenų laidas
  tractus opticus — regos laidas
  tractus reticulospinalis — tinklinis nugaros smegenų laidas
  tractus rubrospinalis — raudonbranduolinis nugaros smegenų laidas
  tractus spinocerebellaris anterior — priekinis nugarinis smegenėlių laidas
  tractus spinocerebellaris posterior — užpakalinis nugarinis smegenėlių laidas
  tractus spinotectalis — nugarinis keturkalnio laidas
  tractus spinothalamicus — nugarinis gumburo laidas
  tractus spinothalamicus anterior — priekinis nugarinis gumburo laidas
  tractus spinothalamicus lateralis — šoninis nugarinis gumburo laidas
  tractus tectospinalis — keturkalninis nugaros smegenų laidas
  tractus tegmentalis centralis — centrinis dangčio laidas
  tractus vestibulocerebellaris — prieanginis smegenėlių laidas
  tractus vestibulospinalis — prieanginis nugaros smegenų laidas
  tragi — klausomosios landos plaukai
  transversum — skersinis
  trigonum nervi hypoglossi — poliežuvinio nervo trikampis
  trigonum nervi vagi — klajoklio nervo trikampis
  trigonum olfactorium — uoslės trikampis
  trigonum vesicae — šlapimo pūslės trikampis
  trochanter — gūbrys
  trochanter major — didysis gūbrys
  trochanter minor — mažasis gūbrys
  trochlea — skridinys
  trochlea humeri — žastikaulio skridinys
  truncus — liemuo
  truncus brachiocephalicus — žastinis galvos kamienas
  truncus bronchomediastinalis — bronchinis tarpuplaučio kamienas
  truncus corporis callosi — didžiosios jungties kamienas
  truncus costocervicalis — šonkaulinis kaklo kamienas
  truncus encephali — galvos smegenų kamienas
  truncus jugularis — jungo kamienas
  truncus lumbalis — juosmeninis kamienas
  truncus pulmonalis — plaučių kamienas
  truncus subclavius — poraktinis kamienas
  truncus thyrocervicalis — skydinis kaklo kamienas
  tuba auditiva — ausies vamzdis
  tuba uterina — kiaušintakis
  tuber cinereum — pilkasis gūbrys
  tuberculum costae — šonkaulio gumburėlis
  tuberculum cuneatum — pleištinis gumburėlis
  tuberculum gracile — grakštusis gumburėlis
  tuberositas glutea — sėdmeninė šiurkštuma
  tubuli efferentes testis — ištekamieji sėklidės kanaliukai
  tubuli seminiferi contorti — vingiuotieji sėkliniai kanaliukai
  tubuli seminiferi recti — tiesieji sėkliniai kanaliukai
  tubulus renalis — inksto kanaliukas
  tunica albuginea — balzganasis dangalas
  tunica dartos — mėsinis sluoksnis
  tunica fibrosa bulbi — skaidulinis akies obuolio dangalas
  tunica muscularis — raumeninis dangalas
  tunica vasculosa bulbi — kraujagyslinis akies obuolio dangalas
  tunica vasculosa interna bulbi — vidinis akies obuolio dangalas
  ulna — alkūnkaulis
  uncus — kablys
  unguis — nagas
  ureter — šlapimtakis
  urethra masculina — vyro šlaplė
  uterus — gimda
  utriculus — pailgasis maišelis
  utriculus prostaticus — priešinė gimdelė
  uvula — liežuvėlis
  vagina — makštis
  vagina bulbi — akies obuolio makštis
  vagina carotis — mieginė makštis
  vagina musculi recti abdominis — tiesiojo pilvo raumens makštis
  valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis) — triburis vožtuvas
  valva atrioventricularis sinistra (valva mitralis) — dviburis vožtuvas
  valva ileocaecalis — klubinis aklosios žarnos vožtuvas
  valva pylorica — prievarčio vožtuvas
  valva trunci pulmonalis — plaučių kamieno vožtuvas
  valvula semilunares — pusmėnuliniai vožtuvėliai
  vasa lymphatica — limfagyslės
  velum medullare superius — viršutinė smegeninė burė
  vena axillaris — pažastinė vena
  vena azygos — lykinė vena
  vena basilica — karališkoji vena
  vena brachiocephalica dextra — dešinioji žastinė galvos vena
  vena brachiocephalica sinistra — kairioji žastinė galvos vena
  vena cava inferior — apatinė tuščioji vena
  vena cava superior — viršutinė tuščioji vena
  vena centralis — centrinė vena
  vena cephalica — galvos vena
  vena cerebri magna — didžioji smegenų vena
  vena colica dextra — dešinioji gaubtinės žarnos vena
  vena colica media — vidurinė gaubtinės žarnos vena
  vena colica sinistra — kairioji gaubtinės žarnos vena
  vena diploicae — dvejinė vena
  vena emissaria mastoidea — nuotakinė speninė vena
  vena epigastrica inferior — apatinė pakrūtinio vena
  vena epigastrica superficialis — paviršinė pakrūtinio vena
  vena epigastrica superior — viršutinė pakrūtinio vena
  vena facialis — veido vena
  vena hemiazygos — pusiau lykinė vena
  vena hemiazygos accessoria — priedinė pusiau lykinė vena
  vena iliaca erterna — išorinė klubo vena
  vena iliaca interna — vidinė klubo vena
  vena jugularis externa — išorinė jungo vena
  vena jugularis interna — vidinė jungo vena
  vena lienalis — blužnies vena
  vena lumbalis ascendens dextra — kylančioji dešinioji juosmens vena
  vena mesenterica inferior — apatinė pasaito vena
  vena mesenterica superior — viršutinė pasaito vena
  vena occipitalis — pakaušinė vena
  vena ophtalmica inferior — apatinė akinė vena
  vena ovarica — kiaušidės vena
  vena portae — vartų vena
  vena retromandibularis — užžandžio vena
  vena subclavia — poraktinė vena
  vena suprarenalis — antinksčio vena
  vena temporalis superficialis — paviršinė smilkininė vena
  vena thyroidea superior — viršutinė skydliaukės vena
  vena umbilicalis — bambinė vena
  vena vertebralis — slankstelinė vena
  venae cerebri superiores — viršutinės smegenų venos
  venae comitantes — lydinčiosios venos
  venae diploicae — dvejinės venos
  venae emissariae — nuotakiosios venos
  venae hepatici — kepenų venos
  venae iliacae communes — bendrosios klubo venos
  venae lienalis — blužnies venos
  venae lumbales — juosmens venos
  venae pulmonales — plaučių venos
  venae rectales superiores — viršutinės tiesiosios žarnos venos
  venae renales — inkstų venos
  venae sigmoideae — riestinės žarnos venos
  ventriculus dexter — dešinysis skilvelis
  ventriculus laryngis — gerklų skilvelis
  ventriculus lateralis — šoninis skilvelis
  ventriculus quartus — ketvirtasis skilvelis
  ventriculus sinister — kairysis skilvelis
  ventriculus tertius — trečiasis skilvelis
  venula retinae — tinklainės venulė
  vermis cerebelli — smegenėlių kirminas
  vertebra — slankstelis
  vertebra cervicalis — kaklo slankstelis
  vertebra lumbalis — juosmens slankstelis
  vertebrae thoracicae — krūtinės slanksteliai
  vesica biliaris (fellae) — tulžies pūslė
  vesicula seminalis — sėklinė pūslelė
  vestibulum — prieangis
  vestibulum laryngis — gerklų prieangis
  vestibulum nasi — nosies prieangis
  vestibulum oris — burnos prieangis
  vestibulum vaginae — makšties prieangis
  villi intestinalis — žarnų gaureliai
  viscerocranium — veido griaučiai
  vomer — noragas
  vomer maeginalis — kraštinis ruožas
  zonula ciliaris — krumplyno juosta

 3. beje, sąrašas pagal Rimvydo Stropaus, Kazio Algimanto Tamašausko, Neringos Paužienės „Žmogaus anatomijos“ 2005 m. knygoje buvusią rodyklę (su mažais pakeitimais).

 4. Nuoširdžiai dėkoju Tau Mindaugai, kaip ir daugelis kitų šio puslapio skaitytojų.

 5. Norėčiau paklausti gal žinote, ką medicinoje reiškia „Anam.vitae“? ačiū.

 6. Tai būtų anamnesis vitae- gyvenimo anamnezė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *