Kūdikio psichomotorinis vystymasis

Lopšelinio ir darželinio  amžiaus vaikų  įgūdžiai

Amžius Įgūdžiai
Motoriniai Socialiniai Žodiniai ir kognityviniai

1-3 mėn.

Ieškojimo refleksasPakelia galvytę paguldytas ant pilvuko Šypsosi matydamas žmogaus veidą Guguoja ir krykštauja atsiliepdamas į rodomą dėmesį

4-6 mėn.

Apsiverčia pats (5 mėnesių)Sėdi be pagalbos  iš šalies (6mėnesių)

Siekia žaisliuko, gali perdėti žaisliuką į kitą rankytę.

Griebia visa rankyte

Prisiriša prie jo besirūpinančio žmogausPažįsta artimuosius. Veblena – Kartoja tą patį garsą (pastoviai)

7-11 mėn.

Šliaužia ant keliukų ir rankyčių, ropojaStiebiasi ir nori atsistoti prilaikomas

Sugeba perdėti žaisliuką iš vienos rankytės į kitą (10 mėn)

Sugeba pakelti žaisliuką sugriebdamas jį nykščiu ir smiliumi

Griebia (10 mėn)

Susijaudina šalia nepažįstamo žmogaus.Žaidžia socialius žaidimus – ate, ate Kartoja garsusNaudoja gestus

Atsiliepia šaukiamas vardu

 

Supranta paprastus prašymus

12-15 mėn.

Vaikšto be pašalinių pagalbosIšnyksta Babinskio refleksas Susijaudina atskirtas nuo mamos ar maitintojos Ištaria pirmuosius žodžiusPažįsta daiktus

12-24 mėnesiai

Lipa laiptaisSugeba uždėti 3 kaladėles vieną  ant kitos.

2 metų sugeba sudėti 6 kaladėles vieną ant kitos.

Skaičiavmo formulė:

Kaladėlių skaičius= amžiusx3

Atsitraukia nuo mamos ir vėl grįžta prie jos. 2 metų vaikas moka apie 200 žodžių ir gali pasakyti 2 frazes.

24-36 mėnesių

Valgo su šaukštu ir šakuteSpiria kamuolį Pradeda atskirti mergaites ir berniukusPradeda žaisti Sėda ant puodukoIšmoksta naudotis puoduku apie 3 metų amžiaus.

3 metų

Važiuoja triratuku būdamas 3 metųGali mėgdžioti piešinius su linijomis

Bando nupiešti apskritimą

Dalį dienos gali praleisti be mamos Moka apie 900 žodžių.Pradeda kalbėti sakiniais.

4 metų

Pradeda segti sagasPradeda segti užtrauktukus

Valosi dantukus

Gali pašokinėti ant vienos kojos

Gali nupiešti figūrą iš pagaliukų

Žaidžia draugeGali turėti įsivaizduojamų draugų Gali rišliai kalbėti ir naudoti detales bei prielinksnius.

Papildyta
Naujagimis

Kūdikis gimsta visiškai bejėgis. Normalus naujagimio svoris yra – 3000-3500g (3250g).

Per pirmąją savaitę kūdikis normaliai netenka apie 10% gimimo svorio. Per 2 savaitę jis turi pasiekti savo gimimo svorį, priaugdamas po 30 g/dieną. Yra kūdikio ir vaiko vidutinio svorio ir ūgio paskaičiavimo formulės.

Neišnešiotus iki 2m  reikia vertinti pagal jų tikrąjį (gestacinį) amžių.

Naujagimio judesiai  yra nekontroliuojami, išskyrus akių, galvos pasukimą ir čiulpimą.  Jo šypsena yra nevalinga. Naujagimis verkia reaguodamas į dirgiklius. Daugiausia verkia apie 6  gyvenimo savaitę. Sveikas kūdikis gali verkti iki 3 valandų per dieną.

2 savaičių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai –  pasuka galvą iš vienos pusės į kitą.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai –  žiūri į veidą
Kalbos vystymasis – Sureaguoja į varpelio garsą

I-ą gyvenimo mėnesį kūdikiui būdinga fleksinė poza. Jo galūnės yra  galūnės suriestos, galva pakreipta į šoną. Kaklo raumenys  yra labai silpni ir  todėl kūdikis nenulaiko galvos. Apie jo neurologinę būklę galima spręsti iš refleksų. Šį gyvenimo laikotarpį būna čiulpimo ir ieškojimo, Moro, griebimo delnais ir padais, atramos, žingsniavimo, šliaužimo, Galanto, toninis simetrinis ir asimetrinis kaklo refleksai.

Miegas: iki 2 mėnesių  kūdikis atsibunda tik pavalgyti. Naktį jis gali prabusti  2-3 k. ir nakties metu ramiai išmiega 6 val.
1 mėnesio kūdikis jau bando atkelti galvą atkelia galvą 45 laipsnių kampu ir gali ją išlaikyti >10 sek. 2-ą gyvenimo mėnesį  nyksta atsispyrimo ir žingsniavimo refleksai. Bendra fleksinė poza nyksta, kumšteliai vis dažniau atsigniaužia. Reaguoja į garsus, suklūsta išgirdęs neįprasta garsą.

2 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai– Gulėdamas pakelia petuką
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Stebi daiktą esantį toliau už vidurinės linijos
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Sąmoningai šypsosi
Kalbos vystymasis – Guguoja. Akimis ieško garso krypties.

2 mėnesių kūdikis  gali išlaikyti galvytę ilgiau nei  > 1 minutę. Sodinamas kūdikis  lenkia galvą į priekį,  jeigu yra bandoma pastatyti ant kojyčių, jos  sulenktos. Stipriai laiko įduotą jam žaislą ir seka jį žvilgsniu.

3-4 gyvenimo mėnesį

Kūdikio augimas truputį sulėtėja. Per dieną jis priauga (20g svorio. Ankstyvieji  refleksai nyksta. Šio amžiaus kūdikis valingai suka galvytę į dirgiklį ir pradeda fiksuoti žvilgsnį. Jau pradeda tyrinėti prieš jį esančius daiktus, imti juos į rankytes visa sauja. Miega maždaug 14-16 val./parą, iš jų naktį gali išmiegoti iki 9-10 val. 

4 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai -Keliasi  prilaikomas už rankyčių. Verčiasi nuo iš priekio ant nugaros. Jeigu yra pasodinamas iš gulimos padėties, laiko galvytę, galvytė nenusvyra atgal.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai–  Siekia  žaisliuko. Griebia visa sauja, tačiau nenaudodamas nykščio.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai –Stebi savo rankytes. Bando griebti žaisliuką.Tiria savo kūną, pradeda ,,guguoti“, čiupinėja savo ausis, skruostus.
Kalbos vystymasis – Juokiasi ir krykštauja.

4 mėnesių kūdikis pats aktyviai domisi aplinka. Maitinamas jis dairosi aplink. 2-6 mėn.  kūdikiai pradeda šypsotis patys, ypač atsiradus akių kontaktui.

6 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai- Sėdi be kitų pagalbos. 7 mėnesių jau gali suktis apie save sėdint
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Perdeda žaisliuką iš vienos rankytės į kitą.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Bando daiktus kišti į burną. Prilaiko buteliuką.Atskiria tėvus ir svetimus, verkia paliktas su svetimais
Kalbos vystymasis – Burbuliuoja savo kalba.

nuo 9-10 mėn.. pincetinis griebimas pirštukais ~9 mėn. Daugelis 8 mėn. amžiuje pradeda šliaužti ir bando stotis. Išdygsta pirmieji dantukai.� Daiktus surenka, perima iš rankos į kitą, viską kiša į burną.
10 mėn. nustoja naudotis garsais ir bando tarti žodžius.

9 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai Stojasi patraukiamas. Sėdi ir sėdasi pats.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai –  Pradeda griebti nykščiu ir smiliumi. Sudaužia dvi kaladėles vieną su kita. 9-10  gyevnimo mėnesiais pradeda daiktus griebti pirštukais.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiaiMosuoja rankyte sakydamas „ate“. Žaidžia ladutes.
Kalbos vystymasis – Sako Dada, Mama, Tete, tačiau daugiau vartoja nespecifinius dviskiemenius žodelius.

12 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai – Pradeda vaikščioti. Atsitūpia ir atsistoja.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Įdeda kaladėlę į puodelį.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Geria iš puoduko. Mėgdžioja kitus.
Kalbos vystymasis – Sako Dada, Mama, Tete, vartoja specifinius žodelius. Gali pasakyti vieną arba du žodžius.

15 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai – Eina atbulas
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Brėžia liniją popieriaus lape. Uždeda vieną kaladėlę ant kitos.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Valgo su šaukštu arba šakute. Padeda nešti daiktus.
Kalbos vystymasis – kalba sakydamas nuo 3 iki 6 žodžių. Paklauso prašymo.

18 mėnesių kūdikis

Motoriniai įgūdžiai– Pradeda bėgti.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai–  Sudeda bokštą iš 4 kaladėlių. Spiria kamuolį
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai –  Gali nusiimti drabužėlį. Maitina lėlytę.
Kalbos vystymasis – Pasako bent 6 žodžius.

2 metų vaikas

Motoriniai įgūdžiai– Pradeda lipti laiptais aukštyn ir žemyn. Meta atsimojęs rankyte.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai– Pastato bokštą iš 6 kaladėlių. Kopijuoja liniją.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Plauna ir nusišluosto rankytes. Valosi dantukus. Rengiasi.
Kalbos vystymasis – Kalba sakiniais iš 2 žodžių. Rodo į paveikslėlius. Žino kūno dalių pavadinimus. Supranta kas yra šiandien.

3 metų vaikas

Motoriniai įgūdžiai – Gali eiti keisdamas kojytes. Gali atlikti platų šuolį.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Pastato bokštą iš 8 kaladėlių. Gali sukioti nykštį.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Valgo naudodamasis šaukštu ir beveik nesusitepa. Gali pats užsimauti per galvą velkamus marškinėlius.
Kalbos vystymasis – Gali pasakyti kas nupiešta paveikslėlyje. Svetimas žmogus gali suprasti 75 procentus  vaiko kalbos. Kalba sakiniais sudarytais iš 3 žodžių. Supranta kas yra vakar ir rytoj.

4 metų vaikas

Motoriniai įgūdžiai – Išlaiko pusiausvyrą stovėdamas ant vienos kojytės. Šokinėja ant vienos kojos.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai–  Gali nukopijuoti apskritimą arba +. Gali nupiešti žmogutį iš trijų dalių.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Be kitų pagalbos valosi dantis šepetėliu. Apsirengia pats be kitų pagalbos.
Kalbos vystymasis – Pažįsta spalvas. Supranta būdvardžius- gražus, geras, blogas.

5 metų vaikas

Motoriniai įgūdžiai – Gali šokti per šokdynę. Eina ant kulnų arba ant pirštų galiukų.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Piešia kvadratą.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Valgo naudodamasis šaukštu ir beveik nesusitepa. Gali pats užsimauti per galvą velkamus marškinėlius.
Kalbos vystymasis – Skaičiuoja. Supranta antonimus- geras- blogas, karštas- šaltas

6 metų vaikas

Motoriniai įgūdžiai – Gali išstovėti ant vienos kojos 6 sekundes.
Smulkieji motoriniai- adaptaciniai įgūdžiai – Piešia trikampį. Gali nupiešti žmogutį iš 6 dalių.
Asmeniniai socialiniai įgūdžiai – Valgo naudodamasis šaukštu ir beveik nesusitepa. Gali pats užsimauti per galvą velkamus marškinėlius.
Kalbos vystymasis – Gali paaiškinti žodžio reikšmę.

Lietuvoje šiai dienai nėra vieningos mūsų populiacijos normomis pagrįstos psichomotorinio vystymosi sekimo ir vertinimo metodikos. Adaptuojama keletas pasaulio mastu pripažintų vertinimo skalių: DISC (Diagnostic Inventory for Screening Children, 1995m); Miuncheno funkcinio vystymosi testavimo metodas à 8 kriterijai /pradžios amžius/: ropojimo, sėdėjimo, vaikščiojimo, griebimo, percepcijos, kalbėjimo, kalbos supratimo, socialinis; Denverio metodika à 4 kriterijai: socialinis bendravimas, klausa ir kalba, smulkioji motorika ir didžioji motorika.

Diagnostinius testus atlieka neurologai, psichiatrai ir ankstyvosios reabilitacijos specialistai. Šeimos gydytojas vertina kūdikius pagal paprastesnes metodikas. Neišnešioti kūdikiai turi būti vertinami pagal gestacinį amžių.

Daugiau skaitykite

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *