Hemoragijos vertinimo skalė

Hemoragijos vertinimo skalė
Sinonimai– Assessment of Blood Consumption Score, ABC Hemorrhage Score

Naudinga  preliminariai vertinant trauminio ligonio būklę ir apytikriai numatant ar bus reikalingas kraujo perpylimas.

I.Kriterijai

Kiekvienam kriterijui yra skiriama po 1 balą.

A.  – Penetruojantis traumos mechanizmas
B. – Teigiamas fokusuoto įvertinimo ultgragarsinis traumos tyrimas (FAST)
C. – Atvykus arterinio sistolinio kraujospūdžio vertė yra 90 mmHg ar mažiau
D.– Atvykus ŠSD yra > arba = 120 kartų/minutę

II.Vertinimas
A. Balų suma 0-1: Mažai tikėtina, jog bus reikalingas masyvinis kraujo perpylimas
B.–  Balų suma = 3: Tikėtina, jog bus reikalingas masyvinis kraujo perpylimas
C. Balų suma = 4: Bus reikalingas masyvinis kraujo perpylimas

III.Literatūra

A.Nunez (2009) J Trauma 66(2): 346-52 [PubMed]