Bakterija

Terminas – Bakterija

Reikšmė

Bakterija  vadinamas bet koks vienaląstis organizmas prokariotas.

Bakterijos yra vienaląsčiai mikroorganizmai, kurios skiriasi nuo kitų vienaląsčių organizmų arba eukariotų tuo, kad neturi tikriojo branduolio ir tikrųjų organelių- mitochondrijų, chloroplastų ir lizosomų.Jų genetinė medžiaga sudaryta tik iš vienos DNR. Bakterijos turi storą ląstelės sienelę, kuri sudaryta iš storo polisaharidų poliglikanų sluoksnio. Bakterijos ypač greitai dauginasi. Jos klasifikuojamos pagal savo dažymąsi Gramo būdu. Teigiamai Gramo būdu nusidažančios bakterijos turi storą sienelę ir nusidažo violetine spalva. Neigiamai gramo būdu nusidažančios bakterijos turi ploną sienelę ir nusidažo rožine spalva.

Bakterijos taip pat gali būti skirstomos pagal savo formą ir ir dalijimosi būdą. lazdelės formos bakterijos vadinamos bacilomis. Sferinės formos bakterijos vadinamos kokais.

Bakterijos taip pat skirstomos pagal savo gyvavimo sąlygas.Deguoninėmis sąlygomis gyvenančios bakterijos vadinamos aerobais. Bedeguoninėmis sąlygomis gyvenančios bakterijos vadinamos anaerobais.

Bakterijos gali būti skirstomos ir pagal terpes, kurios reikalingos jų išauginimui. pvz. Bakterijos, kurios naudoja deguonį cukraus skaldymui vadinamos oksidatoriais. Bakterijos, kurios skaldo cukrų nenaudodamos deguonies, vadinamos fermentinėmis bakterijomis.

Neretai minimos dvi prokariotų grupės, kurios nepriskiriamos prie bakterijų. Tai mėlynieji dumbliai arba cianobakterijos, kurios naudoja fotosintezės reakcijas kaip ir augalai, bei mikoplazmos- sienėles neturinčios bakterijos.

Susiję terminai:

  • Bakteriemija – bakterijų buvimas kraujyje
  • Baktericidas – medžiaga, užmušanti bakterijas
  • Bakteriocidinas -antikūnis, kuris suardo bakterijas.
  • Bakteriologas – gydytojas, ekspertas bakterijų srityje.
  • Bakteriologija – mokslas apie bakterijas.
  • Bakteriolizinas – antikūnis, ištirpdantis bakterijų sieneles.
  • Bakteriolizė -bakterijų sunaikinimas.
  • Bakteriospermija – bakterijų radimas spermoje.
  • Bakteriostatinis – stabdantis bakterijų dauginimąsi  ir augimą.