EE

Terminas – EE

Reikšmė-

 • end-to-end
 • eye and ear
 • ethinyl estradiol
 • Eosinophilic Esophagitis
 • expressed emotion
 • ether extract
 • Ethylemalonic Encephalopathy

Lietuviška reikšmė-

 • nuo pradžios iki pabaigos
 • akis ir ausis
 • etinilo estradiolis
 • Eozinofilinis ezofagitas
 • išreikštos emocijos
 • eterio ekstraktas
 • Etilmaloninė encefalopatija