Darbas steriliame lauke

Kas yra sterilus laukas?

Sterilus laukas yra laukas, kuriame nėra mikroorganizmų arba jų sporų. Neretai  dirbant ambulatorinėmis sąlygomis, prireikia atlikti veiksmus , kuriems būtina sterili aplinka. Laikantis šių sterilumą išsaugančių taisyklių jums pavyks išsaugoti operacinio lauko ir operacinės medžiagos  sterilumą. Steriliame lauke turi būti naudojami tik sterilūs instrumentai ir daiktai. Jeigu sterilus daiktas prisilietė prie nesterilaus, jis prarado sterilumą ir jo naudoti steriliame lauke nebegalima.

1.Niekada neleiskite steriliems paketams sudrėkti ar sušlapti.

Aplinkos mikroorganizmai pateks ant sterilios medžiagos per sudrėkusį sterilios medžiagos įpakavimą dėl pakuotės higroskopinių savybių. Jeigu sterili medžiaga ar sterili pakuotė  sudrėko, -ją reikia iš naujo perpakuoti į sausą sterilią pakavimo medžiagą  ir dar kartą sterilizuoti. Sudrėkusi pakuotė turi būti išmesta. Jeigu pakuotę išardėte ir jos nepanaudojote,- ji prarado sterilumą. Tai reiškia, jog jos naudoti nebegalima. Sterilios pakuotės turinys privalo būti naudojamas tik vienam pacientui. Jokiu būdu jos turinio negalima pasilikti kitam kartui. Jeigu sterilus skystis išbuvo atidarytas ilgiau nei 24 valandas, jis laikomas nebesterliu ir jo naudoti nebegalima.

2. Dirbant su steriliu lauku, niekada negalima nuo jo nusisukti. 

Jeigu norite būti tikri, jog jūsų laukas išliks steriliu visos procedūros metu, privalote jį matyti visą laiką. Tai taip pat reiškia, jog steriliam laukui niekada negalima atsukti nugaros. Jeigu jums prireikia palikti sterilų lauką, – jis turi būti uždengtas steriliu dangalu, naudojant sterilią techniką. Jeigu sterilus daiktas išbuvo atvirame ore ilgą laiką, jis prarado sterilumą ir nebegali būti laikomas steriliu.

3. Sterilūs daiktai visada turi būti aukščiau juosmens linijos.

Jeigu jūs  negalite stebėti sterilaus daikto,  t.y. šis daiktas nėra jūsų matomumo laike, jis laikomas nesteriliu ir privalo būti pakeistas į sterilų. Jeigu sterilus daiktas nors ir trumpam dingo iš jūsų regėjimo lauko, jis vienareikšmiškai laikomas praradusiu sterilumą.

4.Sterilūs daiktai dedami tik į sterilaus lauko vidurį.

Sterilūs daiktai operaciniame lauke turi būti liečiami tik steriliais instrumentais. Trumpai tariant, – sterilus yra liečiamas tik sterilaus, Išorinė  5 cm sterilaus lauko riba laikoma nesterilia (sutepta).

5.Ant sterilaus lauko negalima pilti jokio skysčio, netgi sterilaus.

Atminkite, jog pagrindas esantis po steriliu dangalu nėra sterilus. Paliejus skystį, mikrobai iš apačios pateks į sterilų lauką.

6.Virš sterilaus lauko negalima kosėti, čiaudėti ar kalbėti.

Jūsų nosiaryklėje esantys mikrobai gali patekti ant sterilių paviršių. Tai reiškia, jog nereikėtų dirbti jeigu sloguojate, čiaudite ar kosite.

7.Niekada nieko nesiekite virš sterilaus lauko.

Ant jūsų rūbų esančios dulkelės gali nukristi ant sterilių paviršių.

8.Virš sterilaus lauko negalima perdavinėti suteptų tvarsčių ar instrumentų.

9.Jeigu įtariate, jog buvo pažeistas operacinio lauko sterilumas, būtina pakeisti visus lauką dengiančius dangalus ir užtikrinti lauko sterilumą.

10. Jeigu ką nors reikia perduoti virš sterilaus lauko tai turi būti daroma tik dėvint sterilias pirštines arba naudojant sterilias perdavimo žnyples.