CYP2C19 fermentas

CYP2C19 fermentas – kas tai yra?

Citochromas P450 2C19 (sutrumpintai CYP2C19) yra kepenų fermentas. Jis yra kepenų fermentų sistemos citochromo P450 dalis. Tai mišrias funkcijas atliekanti kepenų ląstelių fermentų sistema, kurios pagrindinė funkcija yra ksenobiotikų metabolizmas. Šį fermentą koduoja CYP2C19 genas. CYP2C19 fermentas dalyvauja maždaug 10-15%  visų gydymui vartojamų vaistų metabolizme. Iš jų – klopidrogelio, protonų siurblio infhibitorių, priešepilepsinių , priešmaliarinių ir raminančių vaistų metabolizme.

2C19 substratai

Amitriptilinas, amitriptyline (Elavil),
Karizoprodolis, carisoprodol (Soma),
Chloramfenikolis, chloramphenicol (Chloromycetin),
Citalopramas, citalopram (Celexa),
Klomipraminas, clomipramine (Anafranil),
Klopidrogelis, clopidogrel (Plavix) – dalyvauja pirminiame vaisto metabolizme,
Ciklofosfamidas, cyclophosphamide (Cytoxan),
Diazepamas, diazepam (Valium),
Escitalopramas, eescitalopram (Lexapro),
Fluoksetinas, fluoxetine (Prozac),
Heksobarbitalis, hexobarbital,
Imipraminas, imipramine (Tofranil),
Indometacinas, indomethacin (Indocin),
Itrakonazolis, itraconazol (Sporanox),
Lanzoprazolis, lansoprazole (Prevacid),
Meperidinas, meperidine (Demerol)—  mažasis 2C19 susbtratas ,
Metadonas, methadone (Dolophine),
Moklobemidas, moclobemide (Aurorix),
Nelfinaviras, nelfinavir (Viracept),
Nilutamidas, nilutamide (Nilandron),
Omeprazolis, omeprazole (Prilosec),
Pantoprazolis, pantoprazole (Protonix),
Fenobarbitalis, phenobarbital (Solfoton),
Fenitoinas, phenytoin (Dilantin),
Primidonas, primidone (Mysoline),
Progesteronas, progesterone (Prometrium),
Protonų siurblio inhibitoriai, PPIs,
Prokvanilis, proguanil (Chlorguanide),
Propranololis, propranolol (Inderal),
Rabeprazolis, rabeprazole (Aciphex),
R- mefobarbitalis, R-mephobarbital (Mephytal),
Varfarinas, (R) warfarin (Coumadin),
Mefenitoinas, S-mephenytoin (Dilantin),
Sertralinas, sertraline (Zoloft),
Tenipozidas, Teniposide (Vumon),
Venlafaksinas, venlafaxine (Effexor).

2C19 inhibitoriai

allcino- česnako dariniai,  allicin-garlic derivative,
Amitriptilinas, amitriptyline (Elavil),
Karbamazepinas, carbamazepine (Tegretol),
Chloramfenikolis, chloramphenicol (Chloromycetin),
Cimetidinas, cimetidine (Tagamet),
Felbamatas, felbamate (Felbatol),
Flukonazolis, fluconazole (Diflucan),
Fluoksetinas, fluoxetine (Prozac),
Fluvoksaminas, fluvoxamine (Luvox),
Ezomeprazolis, esomerprazole (Nexium),
Imipraminas, imipramine (Tofranil),
Indometacinas, indomethacin (Indocin),
Itrakonazolis, itraconazole (Sporanox),
Ketokonazolis, ketoconazole,
Lanzoprazolis, lansoprazole,
Meklobemidas, meclobemide (Aurorix),
Modafinalis, modafinal (Provigil),
Omeprazolis, omeprazole (Prilosec),
Peroraliniai kontraceptinkai,
Okskarbazinas, oxcarbazepine (Trileptal),
Pantoprazolis, pantoprazole (Protonix),
Paroksetinas, paroxetine (Paxil),
Probenicidas, probenicid (Benemid),
Rabeprazolis, rabeprazole (Aciphex),
Ritonaviras, ritonavir (Norvir),
Sertralinas, sertraline (Zoloft),
Tiklopidinas, ticlopidine (Ticlid),
Tolbutamindas, tolbutamide (Orinase),
Topiramatas, topiramate (Topamax),
Troglitazonas, troglitazone (Rezulin),
Vorikonazolis, voriconazole (Vfend).

2C19 induktoriai

Karbamazepinas, carbamazepine (Tegretol),
Noretindronas, norethindrone (Aygestin),
Fenobarbitalis,phenobarbital (Solfoton),
Fenitoinas, phenytoin (Dilantin),
Prednizonas, prednisone (Deltasone),
Rifampinas, rifampin (Rifadin),
Valproinė rūgštis, valproic acid (Depakote).