CYP2C9 fermentas

CYP2C9 fermentas- kas tai yra?

Citochromas  P450 2C9 (sutrumpintai CYP2C9) yra žmogaus kepenų fermentas, kurį koduoja  CYP2C9 genas. Jis yra kepenų fermentinės sistemos citochromo  P450 dalis. Ši fermentų sistema dalyvauja ksenobiotinių ir engodeginių medžiagų metabolizmo reakcijose.  CYP2C9 fermentas kepenų mikrosomose sudaro maždaug 18% citochromo P450 baltymų. Jis dalyvauja beveik 100 vaistinių medžiagų metabolizmo reakcijose Iš jų plačiai skiriamų- varfarino, fenitoiino, acenokumarolio, tolbutamido, lozartano, glipizido ir nesteroidinių analgetinių preparatų.

2C9 substratai

Amitriptilinas, amitriptyline (Elavil),
Celekoksibas, celecoxib (Celebrex),
Diklofenakas, diclofenac (Voltaren),
Fluoksetinas, fluoxetine (Prozac),
Fluvastatinas, fluvastatin (Lescol),
Glibenklamidas, glibenclamide,
Glimepiridas, glimepiride (Amaryl),
Glipizidas, glipizide (Glucotrol),
Gliburidas, glyburide (Diabeta),
Ibuprofenas, ibuprofen (Advil),
Irbesartanas, irbesartan (Avapro),
Lornoksikamas, lornoxicam (Xefo),
Losartanas, losartan (Cozaar),
Meloksikamas, meloxicam (Mobic),
Metadonas, methadone (Dolophine),
Nateglinidas, nateglinide (Starlix),
Fenitoinas, phenytoin (Dilantin),
Rosiglitazonas, rosiglitazone (Avandia),
Tamoksifenas, tamoxifen (Nolvadex),
Torzemidas, torsemide (Demadex),
Varfarinas, (S) warfarin (Coumadin),
Piroksikamas, piroxicam (Feldene),
Naproksenas, (S) naproxen, suprofen (Profenal),
Tolbutamidas, tolbutamide (Orinase).

2C9 inhibitoriai

Amiodaronas, amiodarone (Cordarone),
Anastrazolis, anastrozole (Arimidex),
Cimetidinas, cimetidine (Tagamet),
Diklofenakas, diclofenac (Voltaren),
Disulfiramas, disulfiram (Antabuse),
Fenofibratas, fenofibrate (Tricor),
Flukonazolis, fluconazole (Diflucan),
Flurbiprofenas, flurbiprofen (Ansaid),
Fluvastatinas, fluvastatin (Lescol),
Fluvoksaminas, fluvoxamine (Luvox),
Izoniazidas, isoniazide (Niazid),
Itrakonazolis, itraconazole (Sporanox),
Ketokonazolis, ketoconazole (Nizoral),
Ketoprofenas, ketoprofen (Orudis),
Lovastatinas, lovastatin (Mevacor),
Metronidazolis, metronidazole (Flagyl),
Mikonazolis, miconazole (Micatin),
Oksandrolonas, oxandrolone (Oxandrin),
Paroksitinas, paroxitine (Paxil),
Fenilbutazonas, phenylbutazone (Zolandin),
Probenicidas, probenicid (Benemid),
Ritonaviras, ritonavir (Norvir),
Sertralinas, sertraline (Zoloft),
Sulfametoksazolis, sulfamethoxazole-trimethoprim (Bactrim),
Sulfinilpirazonas, sulfinpyrazone (Anturane),
Sulfonamidai, sulfonamides,
Tenipozidas, teniposide (Vumon),
Troglitazonas, trogltazon (Rezulin),
Vorikonazolas, voriconazole (Vfend),
Zairflukastas, zafirlukast (Accolate).

2C9 induktoriai

Barbitūratai,
Karbamazepinas  carbamazepine (Tegretol),
Fenobarbitalis, phenobarbital (Solfoton),
Rifampinas, rifampin (Rifadin),
Sekobarbitalis, secobarbital (Seconal).