FAP

Terminas –FAP

Reikšmė-

  • Familial Adenomatous Polyposis
  • Familial Amyloidotic Neuropathy
  • Functional Anatomy and Patophysiology
  • Facility Acquired Pneumonia

Lietuviška reikšmė-

  • Šeiminė adenomatozinė polipozė
  • Šeiminė amiloidozinė neuropatija
  • Funkcinė anatomija ir patofiziologija
  • Įstaigoje įgytas plaučių uždegimas