Cheminis profilis

Cheminis profilis yra grupė biocheminių tyrimų, kurie paprastai atliekami įprastine tvarka. Į šių tyrimų grupę įeina elektroligai, gliukozės ir šlapalo kiekis kraujyje. Pilniausia cheminio profilio tyrimų grupė apima 20 laboratorinių gyrimų, tačiau paprastai gydytojui jų visų nereikia ir yra pasirenkami 6,7 arba 12 standartinių tyrimų.

Cheminio profilio tyrimai

Alanino aminotransferazė (ALT)
Albuminas
Šarminė fosfatazė (ŠF, ALP)
Aspartato aminotransferazė (AST)
Bilirubinas, bendras
Kalcis kraujyje, Kalcio kiekis kraujyje
Anglies dvideginis, bendras
Chloridų kiekis kraujyje
Kreatininas kraujyje
Gliukozės kiekis kraujyje
Kalio kiekis kraujyje
Bendras baltymas
Natrio kiekis kraujyje
Šlapalas, azotas