Medicinos terminų priešdėliai

Medicinos terminų priešdėliai

Priešdėlis                Reikšmė                       Pavyzdys                 Reikšmė

 • a-, an- ar –    nebuvimas, be            arrythmia                          aritmija
 • ab-                  tolyn nuo                      abductio                             atitraukimas
 • ad-, ac-, af-  artyn, augantis            adductio                              pritraukimas
 • alb –               baltas                               albinismus                         odos baltumas
 • ambi-            abi                                     ambidexter                       dirbantis abiem r.
 • ana –             viršun                               anabolismus                     anabolizmas
 • aniso –          nelygus                             anisocytosis                      nelygaus dydžio
 •  ante-           prieš                                   antepartum                       prieš gimdymą
 •  anti-            prieš                                   antibioticum                     prieš gyvybę
 • auto-           pats                                     autotrophus                       sintezuojantis pats
 • bi-                du                                         bicuspidus                          dviburis
 • bio-             gyvybė                               biologija                               mokslas apie gyvybę
 • brady-        lėtas                                    bradycardia                        lėtas širdies
 •                                                                                                                      ritmas
 • cata-           žemyn                                catabolismus                      medž.skaidymas
 • circum-    aplink                                   circumductio                     sukimas aplink
 • con-, col-
 • com-, cor-kartu,                                  congenitus                            įgimtas
 • contra-   trukdantis                            contracepticus                   prieš
 •                                                                                                                       pastojimą
 • cyan-       mėlynas                                cyanosis                                pamėlynavęs
 • de-           tolyn nuo, ne                       decalcitrans                         išvarantis kalcį
 • dia-          per                                          diagnosis                              žinios per tyrimą
 • dis-          šalia, ne ten                         dislocatio                             pasislinkimas
 •                                                                                                                      iš vietos
 • dys-        sunkus                                    dyspnea                                sunkus kvėpavimas
 • ec-          šalin, kitur                             ectopicum                           neįprastoj vietoj
 • ecto-      išorinis                                    ectoderma                          išorinis odos sluoksnis
 • en-, em vidinis                                     empyema                             pūliai pleuroje
 • endo-    viduje                                       endodontis                         vidinė danties ertmė
 • epi-         ant                                             epidermis                           esantis ant tikrosios odos
 • eu-          geras                                         eupnea                                 geras kvėpavimas
 • ex, e-     tolyn,šalinti                            excretio                              šalinimas
 • exo-      išorėje                                        exophthalmus                 akių išvirtimas išorėn
 • extra-   išorėje                                       extraorbitalis                    šalia akiduobės
 • hemi-    pusė                                           hemiplegia                          pusės kūno paralyžius
 • hetero- svetimas                                  heterotrophus                  mintantis kitais
 • homo-   toks pat                                    homogeninis                     tokios pat sudėties
 • homeo-  toks pat                                   homeostasis                      pastovi sudėtis
 • hyper-   perteklius                                hyperostosis                    sutankėjęs kaulinis audinys
 • hypo-  po, žemiau                                  hypoglossus                    po liežuviu
 • in-, il-,   ne                                                 impotentia                        negalėjimas
 • im-, ir-
 • infra-    žemiau, apačioje                      infraorbitalis                 po akiduobe
 • inter-    tarp                                               interaticularis              tarpsąnarinis
 • intra-     viduje                                          intraarticularis            sąnario viduje
 • iso-         toks pats                                     isotonitonicum           izotoninis
 • juxta-     šalia                                             juxtaarticularis           šalia sąnario
 • macro-   didelis                                        macrocytosis               dideli eritrocitai
 • micro-    mažas                                         microcytosis                maži eritrocitai
 • mili-        tūkstantis                                  mililitrus                        mililitras
 • mal-         blogas                                        malignans                      piktybinis
 • mono-     vienas                                       mononucleus                vienabranduolis
 • multi-      daug                                           multiplexus                  daugkartinis
 • neo-         naujas                                        neonatus                         naujagimis
 • non-         ne                                                noncapsulatus               be kapsulės
 • para-       šalia                                             paramedicus                 paramedikas
 • per-          per                                               percutaneus                  per odą
 • peri-        aplink                                         periorbitalis                   aplink
 •                                                                                                                     akiduobę
 • poly-      daug                                             polyuria                          padidėjęs
 •                                                                                                                    šlapinimasis
 • post-      po                                                  postmortem                   po mirties
 • pre-       prieš                                              prenatalis                       iki gimimo
 • primi-  pirmas                                          primipara                        pirmąkart gimdanti
 • re-         pasikartojantis                          reactivus                          paaštrėjęs
 • retro-  atgal                                               retroversio                     nusvirimas atgal
 • rube-   raudona                                        rubor                                 paraudimas
 • semi –  pusė                                                semilunaris                      pusmėnulinis
 • sub-     po                                                    subcutaneus                     poodinis
 • super- virš                                                superficialis                      paviršinis
 • supra-  virš                                               supraorbitalis                  virš akiduobės
 • syn, sym-   kartu                                     symbiosis                          sugyvenimas
 • tachy-     greitas                                       tachycardia                       greitas širdies
 •                                                                                                                        ritmas
 • tri-           trys                                             triceps                                 trigalvis
 • uni-         vienas                                         unilateralis                        vienpusis
 • ultra-     virš, pernelyg                           ultragarsinis                      viršgarsinis

Daugiau skaitykite

 • Priešdėlis Ab- Terminas - Priešdėlis Ab-  Reikšmė Šis medicinos terminų priešdėlis yra kilęs iš […]
 • Absorbcija Absorbcija Absorbcijos terminas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio absorptio, lietuvių […]
 • Mitybos būklės vertinimo formulės I. Kūno masės indeksas Kūno masės indeksas padeda įvertinti paciento mitybos būklę. […]
 • g Terminas – g Reikšmė- gram Lietuviška reikšmė- gramas (matavimo vienetas)
 • Aguona daržinė – Aguona daržinė – Papaver somniferum L. – Opium Poppy, […]
 • Makroelementai ir mikroelementai- kas tai Visų gyvų organizmų sistemų gyvybinė veikla pasireiškia įvairių cheminių […]
Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *