Eritrocitų indeksai

Tyrimo pavadinimas -Eritrocitų indeksai

Sinonimai –raudonojo kraujo indeksai, RBC indexes, Red Blood Cell Indices (RBC Indices, Mean Corpuscular Volume [MCV], Mean Corpuscular Hemoglobin [MCH], Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration [MCHC])

Tyrimo reikšmė

Visi hematologiniai analizatoriai parodo keletą eritrocitų vertinimo indeksų:

MCV – vidutinis eritrocitų tūris

Šis indeksas parodo vidutinį eritrocito dydį. Jeigu MCV yra padidėjęs, tai eritrocitai yra didesni nei įprastai, tai yra jie yra makrocitiški. MCV padidėjimas yra stebimas esant B12 ir folinės rūgšties deficitams.  Jeigu MCV yra sumažėjęs, tai reiškia, jog eritrocitai yra mažesni nei turi būti. Taip būna esant ferodeficitinei ir pjautuvinėms anemijoms.

MCV yra apskaičuojamas pagal formulę:

 MCV = Hematokritas (apskaičiuotas %) x 10 /Eritrocitų skaičiaus (milijonais /mm3 ) 

MCH – vidutinis eritrocitų hemoglobinas

MCH rodiklis įvertina hemoglobino esančio eritrocituose kiekį. Jis yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 MCH = Hemoglobinas ( g/dl) x  10/Eritrocitų skaičiaus (milijonais /mm3 ) 

MCHC – vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija

MCH įvertina hemoglobino kiekio santykį su eritrocito ląstelės dydžiu, tai yra hemoglobino koncentraciją eritrocituose.  Jis yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 MCHC = Hemoglobinas (in g/dl)  x 100/ Hematokrito 

MCHC sumažėjimas yra vadinamas hipochromija ir yra stebimas esant ferodeficitinėms anemijoms ir talasemijai.

MCHC vertės padidėjimas yra vadinamas hiperchromija ir yra būdingas  paveldimajai sferocitozei.

 Eritrocituose negali būti daugiau kaip 37 g/dl hemoglobino , todėl net esant makrocitinėms anemijoms, ląstelės bus normochrominės, nes jose bus normalus MCH.

RDW – eritrocitų apimties variacija.

Hematokritas taip pat priskiriamas prie eritrocitų vertinimo indeksų. Hematokrito vertė yra apskaičiuojama sudauginant MCV ir eritrocitų skaičių.

Iš visų eritrocitų vertinimo indeksų vienintelį MCV indeksą automatinis analizatorius išmatuoja tiesiogiai. Todėl klinikiniu požiūriu jis yra pats jautriausias ir specifiškiausias.

Be šių pagrindinių indeksų, kai kurie analizatoriai taip pat nustato ir kitus retesnius rodiklius: HDW – hemoglobino koncentracijos variaciją, CHCM, CH ir kt.

Eritrocitų vertinimo indeksai yra būtini siekiant įvertinti eritrocitų ir hemoglobino pokyčius.

Verta žinoti

Normocitinė/normochrominė anemija– eritrocitų indeksai yra normalūs, tačiau eritrocitų skaičius yra sumažėjęs. Būdinga hemoragijoms ir būna kai protezuoti širdies vožtuvai tiesiogiai žaloja eritrocitus.

Mikrocitinė/hipochrominė anemija – mažėja ir MCV ir MCHC. Būna kai yra ferodeficitinė anemija, apsinuodijimas švinu ir talasemija.

Makrocitinė/normochrominė anemija – didėja MCV, o MCHC yra normalus. Būdinga vitamino B12 ir folinės rūgšties deficitui.

Jeigu yra atliekami eritrocitų indekso tyrimai, papildomai gali būti reikalingi geležies, feritino, vitamino B12, folatų, transferino arba TIBC tyrimai.

Norma

 MCV : 86–98 mm3 (86–98 fL SI vienetai)
 MCH : 28–33 pg/ląstelių (28–33 pg/ląstelių SI vienetai)
 MCHC : 32–36 g/dl (320–360 g/L SI vienetai)

Pasiruošimas tyrimui

Pasiruošimas nereikalingas. Badauti nereikia.

Tyrimo atlikimo tvarka

Imama 7 ml kraujo į levandos spalvos dangteliu užsuktą mėgintuvėlį( su EDTA).

Tyrimo rezultatų vertinimas

MCV ir MCH pokyčiai

 I. Jų padidėjimas yra yra nustatomas kai yra šie susirgimai ir būklės 

Piktnaudžiavimas alkoholiu
Lėtinis kepenų susirgimas
Folinės rūgšties deficitas
Hipotireozė
Mielodisplazija
Sferocitozė
Vitamino B12 deficitas

 II.Jų sumažėjimas  yra nustatomas kai yra šie susirgimai ir būklės 

Anemija dėl lėtinio susirgimo
Ferodeficitinė anemija
Apsinuodijimas švinu
Piktybiniai susirgimai
Reumatoidinis artritas
Pjautuvinė anemija
Sideroblastinė anemija
Talasemija

MCHC pokyčiai

 I.MCHC  padidėjimas yra yra nustatomas kai yra šie susirgimai ir būklės 

Kūdikystėje
Sferocitozė

 II. MCHC sumažėjimas yra yra nustatomas kai yra šie susirgimai ir būklės 

Anemija dėl lėtinio susirgimo
Ferodeficitinė anemija
Apsinuodijimas švinu
Sideroblastinė anemija
Talasemija

Tyrimo rezultatus įtakojantys veiksniai

Klaidingai padidėję MCH ir MCV gali būti nustatomi esant hiperlipidemijai.
Eritrocitų indeksai gali būti padidėję, jeigu yra šalčio agliutininų.

 Vartojant šiuos vaistus MCV gali padidėti 

Antimetabolitai
Kolchicinas
Estrogenai
Heparinas
Nitrofurantoinas
Fenitoinas
Triamterenas
Trimetoprimas

 Vartojant šiuos vaistus MCH gali padidėti 

AZT
Heparinas
Metotreksatas
Fenitoinas

 Vartojant šiuos vaistus MCHC  gali sumažėti 

Heparinas
Peroraliniai kontraceptiniai preparatai