Kalbos vystymosi pasiekimai

Kalbos vystymosi pasiekimai pagal amžių mėnesiais.

Žemiau pateikiamas kalbos vystymosi kalendorius. Čia surašyti svarbiausi  poožymiai, rodantys kad  vaikams  būtinai reikia specialisto pagalbos.

0–11 gyvenimo mėnesiai

Būtinai reikia kreiptis į gydytoją, jeigu:

 • Jeigu kūdikis iki 6 mėnesių amžiaus nekrūpčioja, nemirkščioja arba nereaguoja į staigius ir stiprius garsus.
 • Jeigu kūdikis iki 6 mėnesių amžiaus nereaguoja į žmogaus balsą arba jo negali paguosti  ir nuraminti motinos balsas.
 • Jeigu sulaukęs  6 mėnesių amžiaus kūdikis neskleidžia balses primenančių garsų, negurguliuoja arba neguguoja.
 • Jeigu sulaukęs 10 mėnesių kūdikis neatsiliepia šaukiamas vardu.
 • Jeigu sulaukusio 10 mėnesių kūdikio skleidžiami garsai yra tik klyksmas , kniurksėjimas arba tik pastovūs balses primenantys garsai.
12–23 gyvenimo mėnesiai

Jeigu sulaukusio 12 mėnesių vaiko kalba apsiriboja tik balsėmis.

Jeigu sulaukęs 15 mėnesių vaikas  neatsiliepia į tokius žodžius kaip “,, ne”, ate” arba ,, buteliukas”

Jeigu sulaukęs 15 mėnesių vaikas neimituoja girdimų  garsų arba nebando kartoti žodžių.

Jeigu sulaukęs 18 mėnesių vaikas  sąmoningai nekartoja bent 6 žodžių.

Jeigu sulaukęs 21 mėnesio vaikas nesupranta prašymo ,,duok man…”, ,,sėskis”, “ateik pas mane” kai šie prašymai ištariami be juos lydinčio judesio.

Jeigu sulaukus 23 mėnesių amžiaus vaikas  nepradeda sieti dviejų žodžių, pvz: ,,kas čia”

24–36 gyvenimo mėnesiai

 • Jeigu artimiausi žmonės nesupranta 50% sulaukusio 24 mėnesių  vaiko kalbos.
 • Jeigu sulaukęs 24 mėnesių amžiaus vaikas neparodo savo kūno dalies kai jam nepadedama gestais.
 • Jeigu sulaukęs 24 mėnesių amžiaus vaikas nebando jungti žodžių į sakinius (pvz:  išeinu, ,,ate ate”, “noriu saldainio”, ,,duok man”)
 • Jeigu sulaukęs 30 mėnesių vaikas nekalba trumpais sakiniais, nesupranta sąvokų  „ ant, po, priekyje, užpakalyje“,  Pvz: tėtis išeina ,,ate” .
 • Jeigu sulaukęs 30 mėnesių amžiaus vaikas nepradeda klausti naudomas žodelius “,,kur?”, ,,kas?”, ,,kodėl?”
 • Jeigu sulaukusio 36 mėnesių vaiko kalbos nesupranta nepažįstami žmonės.
Bet kuriame amžiuje

Jeigu bet kuriame amžiuje vaikui sunku kalbėti ir jis pastoviai kartoja tą patį žodį, abejoja tardamas garsą, sunkiai taria garsus arba žodžius arba juos taria raukydamasis, grimasuodamas, mirksėdamas arba  gestikuliuodamas.