Ptozė

Klinikinis požymis- Ptozė

Ką vadiname ptoze?

Ptozė (ptosis)  yra viršutinio voko užkritimas.

Dažniausiai pasitaikančios ptozės priežastys

1.III galvinio nervo (N. oculomotorius) pralyžius.

Šio nervo paralyžiui būdingi šie požymiai

  • M. levator palpebrae paralyžius ir akies voko užkritimas. Gal būti šiek tiek praviras voko plyšys .
  • Fiksuota akies padėtis- akis žiūri  žemyn ir į šoną (nes susitraukia šoninis tiesiusis ir viršutinis įstrižinis akies raumenys, kuriuos įnervuoja VI ir IV galvinių nervų pora)
  • Išsiplėtęs akies vyzdys (susitraukęs krumplyno raumuo, kurį įnervuoja  parasimpatinė. N. oculomotorius dalis)
  • Vyzdžio ir šviesos refleksų išnykimas.

2. Myasthenia gravis

3. Hornerio sindromas

Hornerio sindromui būdingi šie požymiai

  • Akies plyšio susiaurėjimas
  • Miozė
  • Enoftalmas- akies įkritimas

4. Senilinė ptozė